HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9652091 
Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaTuyên cáo V/v Tàu xâm lăng
   
Hoàng và Trường Sa thuộc VN
Tìm hiểu trận chiến Hoàng Sa
Lược thuật trận Hoàng Sa
Hoang Sa Naval Battle
The Paracel Islands Sea Battle
Bản đồ Hoàng Sa cập nhật
Dử liệu mới HQ10-Hoàng Sa
Battle for the Paracel Is
Battle of Hoang Sa 1974
TH/HQ phản đối Trung Cộng
Trung Cộng đổ bộ Hoàng Sa
Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa
Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà
Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh H. Mai
Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây
Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí
Văn Tế Tử Sĩ Hoàng Sa
S Diego: Tưởng niệm HoàngSa
Hình: Hải chiến Hoàng Sa 74
Lực lượng TC chiếm Hoàng Sa
Thư TT Thiệu gởi TT Nixon
HQ10 đi vào lịch sử
Trung Cộng lập Huyện Tam Sa
Quan điểm TC về Hoàng Sa
Times Magazine: Paracels 74
Tuyên Cáo VNCH về HS 1974
Biến cố Hòang Sa 1956
Tuyên cáo TC về trận HS 74
Hoàng Sa 74-Điện thư TĐS Mỹ
Tài liệu liên hệ trận HS 74
Tuyên cáo V/v Tàu xâm lăng
Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa
Tường Trình Ủy Khúc về HQ10
Hoàng Sa Qua Các Nhân Chứng
Bản lên tiếng về chủ quyền
Đại cương quần đảo Hoàng Sa
Chủ quyền trên các đảo
Dữ kiện về Hoàng &Trường Sa
Tranh chấp ĐảoTrường Sa
CSVN sai lầm chiến lược
Trường Sa Chiến 1988
Đài Loan chủ quyền Taiping
Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng Sa
Biến cố Trường Sa tháng2/74
Chủ quyền VN trên biển Đông
Phân tích khả năng TC&VNCH
Biên giới trên vịnh Bắc Bộ
Sắc Chỉ Minh Mạng bảo vệ HS
Tài liệu mới: Bản đồ H.Sa
Tờ châu bản thời Bảo Đại
Hai bản đồ quý hiếm
Bản đồ của Matteo Ricci
TQLC/VNCH tại Hoàng Sa 1959
VNCH chiếm đảo Nam Yết 1973
Tấm Dư đồ bị lãng quên
Một tấm Dư đồ bị lãng quên
Bản đồ Trường Sa cập nhật
Kế hoạch cưỡng chiếm HS1974
Cột mốc chủ quyền TS 1956
TT Thiệu với Hải chiến HS
Châu bản thời M.Mạng&T.Trị

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


CÁC TUYÊN CÁO
Chống Việt Cộng Bán Nước và Tàu Cộng xâm lăng
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phật lịch 2551 Số 08 /VHĐ/VT

TUYÊN CÁO

Tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
về việc Trung quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm câm nín, bị bức hiếp, thanh niên, sinh viên trong nước và Cộng đồng người Việt Tị nạn nước ngoài không hẹn mà cùng nhau xuống đường nói lên tiếng nói bất khuất của nghìn năm văn hiến Việt : Không để ngoại nhân xâm lấn đất ! Ngày nay, tiếng nói ấy mở rộng biên cương ra đến biển : Không để ngoại nhân xâm lấn biển !

Sáu mươi hai năm trước, tiếng nói bất khuất ấy từng vọng lên qua lời nhạc "Thần dân nghe chăng sơn hà nguy biến !" khi toàn dân cùng đứng lên giành độc lập sau một trăm năm Pháp thuộc.Ngày nay, trước cơn lâm nguy của tổ quốc,
HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

- nhận định rằng, từ 1956, do chủ nghĩa đại đồng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh, Nhà cầm quyền Hà Nội đã từ khước sự toàn vẹn lãnh thổ, xóa nhòa biên cương tổ quốc trên biển, đem lãnh hải dâng hiến cho Bắc phương. Nên Ngọai trưởng Ung Văn Khiêm tuyên bố công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Trung quốc. Sang đến ngày 14.9.1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính thức gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai minh xác bằng văn bản chủ quyền Trung quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

- nhận định rằng hai Hiệp ước biên giới Việt Trung ký kết ngày 30.12.1999 và Hiệp ước Vịnh Bắc Việt ký kết ngày 25.12.2000 làm mất đi bao nhiêu nghìn cây số vuông mà tiền nhân đổ máu xương gầy dựng và bảo vệ;

- nhận định rằng từ năm 2004, Nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa đã nhu nhược, đánh mất uy lực quốc phòng, không còn bảo vệ được sinh mệnh giới ngư dân Việt Nam sinh sống trên biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cạnh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

- nhận định rằng Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ lo bảo vệ chủ nghĩa Xã hội mà không lo bảo vệ biên cương tổ quốc và sự an ninh, hạnh phúc của 85 triệu dân ; chỉ lo mất Đảng chứ không lo mất Nước.

NAY CẤT LỜI KÊU GỌI :

1. Toàn dân trong và ngoài nước mau chóng kết hợp thành một khối để bảo vệ non sông và nòi giống. Người dân trong nước hãy nhất tề đứng lên đòi hỏi Quyền sống, Quyền tham gia bảo vệ tổ quốc. Người Việt hải ngoại xin một lòng hậu thuẫn cuộc đấu tranh trong nước và vận động quốc tế làm sáng rõ chủ quyền Việt Nam và sự hậu thuẫn thế giới bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương;

2. Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam học lại bài học dân chủ của tổ tiên khi tổ quốc lâm nguy, cấp tốc triệu tập Hội nghị Diên Hồng cho thế kỷ XXI để :
    2.1. Ý thức rằng ba triệu đảng viên Cộng sản và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ thế và lực bảo vệ tổ quốc trên mặt quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở rộng mặt trận chính trị và ngoại giao quốc tế, mà cần tới sự tham gia toàn diện của 85 triệu dân và khối lượng Người Việt hải ngoại;
    2.2. Từ ý thức cấp cứu nói trên, loại bỏ ngay điều 4 trên Hiến pháp tạo điều kiện cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi gia đình tôn giáo và chính trị;
    2.3. Triệu tập Hội nghị toàn dân bao gồm các cộng đồng tôn giáo và các đảng phái dân tộc ra đời từ đầu thế kỷ XX cho đến nay, mở đầu công cuộc hóa giải các tranh chấp, hận thù nẩy sinh từ các ý thức hệ ngoại lai gây thành hậu quả bản địa thảm thương suốt sáu mươi năm chưa dứt, hầu đặt cơ sở cho việc trao quyền lãnh đạo cho toàn dân trong một thể chế dân chủ tam quyền phân lập và đa đảng.

Trong quá khứ lịch sử, khi toàn dân cùng đứng lên chống ngoại xâm, thì lãnh thổ toàn vẹn, chủ quyền thiết lập, độc lập dân tộc hoàn thành, văn hiến phát huy. Quy luật tối hậu này mãi mãi là tư tưởng chỉ đạo nhằm bảo vệ chủ quyền và văn hóa dân tộc, bảo vệ tự do, no ấm và hạnh phúc cho nhân dân. Cho nên, khi tiếng nói và ý chí của toàn dân được thể hiện trên toàn quốc mới cản ngăn được mọi bước tiến ngoại bang xâm lược. Lịch sử Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho quy luật tất yếu này.

Với trách nhiệm của người công dân, và trong cương vị một tôn giáo từng đóng góp vào công trình lập quốc suốt hai nghìn năm qua, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể im lặng khi tổ quốc lâm nguy, nên cất lời kêu gọi giới sĩ phu thời đại trong nước và ngoài nước hãy khẩn cấp đứng lên vận động hợp quần cứu nguy. Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống.

Làm tại Thanh Minh Thiền viện,
Saigon ngày 27.12.2007
T.U.N Đức Đệ tứ Tăng thống
Thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU
TUYÊN CÁO

V/V Trung cộng cưỡng chiếm các đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Đầu tháng 12, 2007, Trung Cộng đã tuyên bố thành lập đơn vị hành chánh Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam để quản lý ba quần đảo ngoài khơi Thái Bình Dương, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Đây là một hành động ngang ngược của Trung Cộng nhằm chính thức hóa việc cưỡng chiếm hai quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam mà cha ông chúng ta đã trao lại cho con cháu.  Một lần nữa Trung Cộng lại thể hiện thái độ bá quyền trong những liên hệ bang giao xưa nay với chế độ Cộng Sản Việt Nam nhu nhược.

CĐNVTD/Úc Châu:
1. Khẳng định rằng các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ thuộc chủ quyền của nước VN, đã được chứng minh rõ ràng qua nhiều văn kiện lịch sử rằng người Việt đã khai thác và cư ngụ tại đó từ thế kỷ 17.
2. Cực lực lên án thái độ khiếp nhược của chế độ CSVN bất xứng, đã hành xử như một chư hầu của Trung Cộng, thể hiện qua bức Công Hàm ngày 14/9/1958 mà Phạm Văn Đồng ký gửi cho Chu Ân Lai công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên vùng biển Đông, qua hai Hiệp Định Phân Định Vùng Biển và Hiệp Định về Biên Giới Trên Đất Liền năm 2000 cắt đất và biển của tổ quốc cho Trung Cộng, cho đến những sự kiện xẩy ra gần đây như việc im tiếng, bất động trước việc hải quân TC bắn chết và bắt giữ ngư dân VN trái phép ở biển Đông năm 2005 và 2007.
3. Đòi hỏi CSVN, thay vì chỉ lên tiếng qua loa lấy lệ như hiện nay, phải phản kháng mạnh mẽ và quyết liệt đối với Trung Cộng, và có những hành động thực tế về công pháp quốc tế và quân sự nhằm bảo vệ lãnh thổ của đất nước.  Tối thiểu là phải chính thức tuyên bố vô hiệu hóa bức Công Hàm bán nước năm 1958 của Phạm Văn Đồng và hai Hiệp Định năm 2000 cắt đất cắt biển cho Trung Cộng.
4. Ủng hộ những cuộc biểu tình của các sinh viên, thanh niên, nam phụ lão ấu VN trong nước phản đối Trung Cộng xâm phạm lãnh thổ của VN.
5. Kêu gọi nhân dân và quân đội trong nước hãy đứng lên bảo vệ tổ quốc Việt Nam thiêng liêng và đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải làm mọi cách để lấy lại gia tài đất, biển của tổ tiên như Ải Nam Quan, đã mất về tay Trung Cộng.
6. Cực lực lên án hành động cướp đất trắng trợn của Trung Cộng, vi phạm trầm trọng chủ quyền của quốc gia VN.
7. Kêu gọi các quốc gia yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới hãy vận động để ngăn chặn Trung Cộng ngang nhiên cướp đất của nước khác và áp đặt bá quyền trên vùng biển Đông, đi ngược lại tinh thần của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và đe dọa hòa bình tại Đông Nam Á.

Đồng tuyên cáo tại Úc Châu ngày 12 tháng 12 năm 200

CĐNVTD/Liên bang Úc Châu: Nguyễn Mạnh Tiến
CĐNVTD/NSW: Võ Trí Dũng
CĐNVTD/VIC: Nguyễn Thế Phong
CĐNVTD/QLD: Bùi Trọng Cường
CĐNVTD/Nam Úc: Đoàn Công Chánh Phú Lộc
CĐNVTD/ACT: Lê Công
CĐNVTD/Bắc Úc: Lê Tấn Thiện
CĐNVTD/Wollongong: Trần Hương Thủy
CĐNVTD/ Tây Úc: Phạm Lê Hoàng Nam30-12-2007

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 173.245.52.138    Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaTuyên cáo V/v Tàu xâm lăng  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9655494 hits Page generated in: 0.1386719 secs Webmaster