HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 8515978 
Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường Sa
   
Hoàng và Trường Sa thuộc VN
Tìm hiểu trận chiến Hoàng Sa
Lược thuật trận Hoàng Sa
Hoang Sa Naval Battle
The Paracel Islands Sea Battle
Bản đồ Hoàng Sa cập nhật
Dử liệu mới HQ10-Hoàng Sa
Battle for the Paracel Is
Battle of Hoang Sa 1974
TH/HQ phản đối Trung Cộng
Trung Cộng đổ bộ Hoàng Sa
Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa
Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà
Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh H. Mai
Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây
Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí
Văn Tế Tử Sĩ Hoàng Sa
S Diego: Tưởng niệm HoàngSa
Hình: Hải chiến Hoàng Sa 74
Lực lượng TC chiếm Hoàng Sa
Thư TT Thiệu gởi TT Nixon
HQ10 đi vào lịch sử
Trung Cộng lập Huyện Tam Sa
Quan điểm TC về Hoàng Sa
Times Magazine: Paracels 74
Tuyên Cáo VNCH về HS 1974
Biến cố Hòang Sa 1956
Tuyên cáo TC về trận HS 74
Hoàng Sa 74-Điện thư TĐS Mỹ
Tài liệu liên hệ trận HS 74
Tuyên cáo V/v Tàu xâm lăng
Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa
Tường Trình Ủy Khúc về HQ10
Hoàng Sa Qua Các Nhân Chứng
Bản lên tiếng về chủ quyền
Đại cương quần đảo Hoàng Sa
Chủ quyền trên các đảo
Dữ kiện về Hoàng &Trường Sa
Tranh chấp ĐảoTrường Sa
CSVN sai lầm chiến lược
Trường Sa Chiến 1988
Đài Loan chủ quyền Taiping
Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng Sa
Biến cố Trường Sa tháng2/74
Chủ quyền VN trên biển Đông
Phân tích khả năng TC&VNCH
Biên giới trên vịnh Bắc Bộ
Sắc Chỉ Minh Mạng bảo vệ HS
Tài liệu mới: Bản đồ H.Sa
Tờ châu bản thời Bảo Đại
Hai bản đồ quý hiếm
Bản đồ của Matteo Ricci
TQLC/VNCH tại Hoàng Sa 1959
VNCH chiếm đảo Nam Yết 1973
Tấm Dư đồ bị lãng quên
Một tấm Dư đồ bị lãng quên
Bản đồ Trường Sa cập nhật
Kế hoạch cưỡng chiếm HS1974
Cột mốc chủ quyền TS 1956
TT Thiệu với Hải chiến HS
Châu bản thời M.Mạng&T.Trị

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


DescriptionAuthor
1. Tài liệu về Hoàng Sa & Trương Sa 
1. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam Thái Văn Kiểm
3. Tìm hiểu trận Hải Chiến Hoàng Sa 19/01/1974 Bs Trần Đại Sỹ
4. Lược thuật trận Hoàng Sa Cục TLC/TC/CTCT
5. About HoangSa Naval Battle Đỗ Kiểm&Julie Kane
6. The Paracel Islands Sea Battle Le Rinh
7. Bản đồ Hoàng Sa cập nhật mới nhứt 2012 
8. Tài liệu mới HQ10-Hoàng Sa Thảo, con Ng.T.Trí
9. The Battle for the Paracel Islands ...
10. Battle of Hoang Sa 1974 Wikipedia
12. Thư Phản Ðối Trung Quốc xăm lăng đảo Hoàng Sa gởi LHQ Tổng Hội Hải Quân
13. Trung Cộng tấn công đổ bộ Hoàng Sa tháng 1 năm 1974 Bộ Lục Quân HK/PTB
14. Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa Mường Giang
15. Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà Nguyễn thành Đông
16. Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh Hoàng Mai 
17. Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây 
18. Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí 
21. Văn Tế Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa T.Q.Niệm&P.T.Lan
22. Hôi HQHH/San Diego làm Lễ Tưởng Niệm Hoàng Sa 2007 
23. Hình ảnh Hải Quân VNCH chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa 1974 
25. Lực lượng Trung Cộng trong biến cố Hoàng Sa 19/01/74 Thềm Sơn Hà
26. Thư TT Thiệu gởi TT Nixon 
27. Hải chiến Hoàng Sa 19/01/1974, HQ10 đi vào lịch sử Thềm Sơn Hà
28. Trung Cộng lập Huyện Tam Sa quản lý các hải đảo VN 
29. Quan điểm Trung Cộng về chủ quyền Hoàng và Trường Sa 
30. Times Magazine: Storm in the China Sea in Jan 1974 
31. Tuyên Cáo VNCH sau trận hải chiến Hòang Sa 1974 
32. Biến cố Hòang Sa 1956 Thềm Sơn Hà
33. Tuyên cáo Trung Cộng về biến cố Hoàng Sa 19/01/1974 
34. Hoàng Sa 1974 - Điện thư TĐS Mỹ gởi Ngoại trưởng Mỹ 
35. Tài liệu - Các Công Điện Mỹ liên hệ trận Hoàng Sa 74 
36. Tuyên cáo V/v Việt Cộng bán nước và Tàu Cộng xâm lăng 
38. Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa tại Sydney - Úc châu 
40. Tường Trình Ủy Khúc về các Tử sĩ HQ10 trận Hoàng Sa 1974 
43. Hoàng Sa Qua Những Nhân Chứng Trần Thế Đức
44. Bản lên tiếng về chủ quyền TH/HQHH/VNCH
45. Đại cương quần đảo Hoàng Sa: Địa lý-Khí hậu-Vị trí Chiến lược Thềm Sơn Hà
46. Tình trạng chủ quyền các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa Ha Van Ngac
47. Hoàng Sa và Trường Sa: Những dữ kiện quan trọng Tôn Thất Thiện
48. Tranh chấp tại Quần đảo Trường Sa 
49. VNCS sai lầm chiến lược đưa đến việc tranh chấp Trường Sa Trương Nhân Tuấn
50. Trường Sa Chiến 1988 giữa Trung cộng và Việt cộng 
51. Đài Loan khẳng định chủ quyền đảoTaiping-Trường Sa 
53. Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng sA 
55. Biến cố Trường Sa tháng 2/1974 
56. Chủ quyền VN trên biển Đông Vũ-Hữu-San
57. Phân tích khả năng TC&VNCH sau Hải chiến Hoàng Sa 74 Thềm Sơn Hà
59. Biên giới trên vịnh Bắc Bộ Pierre-Bernard Lafont
61. Sắc Chỉ của Vua Minh Mạng bảo vệ Hoàng Sa 
62. Tài liệu mới: Bản đồ Tay Ban Nha về Hoàng Sa 
63. Tờ châu bản thời Bảo Đại khẳng định Hoàng Sa là của VN 
64. Hai bản đồ quý hiếm TS Nguyễn Xuân Diện
65. Những phát hiện mới quanh bản đồ của Matteo Ricci Đinh Kim Phúc
66. TQLC/VNCH có mặt giữ chủ quyền Hoàng Sa năm 1959 Cố Tấn Tinh Châu
67. HQ/VNCH chiếm đảo Nam Yết thuộc Trường Sa 1973 Thềm Sơn Hà
68. Tấm Dư đồ bị lãng quên 
68. Một tấm Dư đồ bị lãng quên Nguyễn Xuân Nghĩa
69. Bản đồ Trường Sa (Spratlys) cập nhật mới nhất 
70. Kế hoạch cưỡng chiếm Hoàng Sa tháng 1-1974 của Trung Cộng Thềm Sơn Hà
72. Chứng tích Cột mốc CHỦ QUYỀN Trường Sa năm 1956 Đổ Hữu Phương
74. Vai trò TT Nguyễn Văn Thiệu trong biến cố lịch sử Hoàng Sa 1974 Thềm Sơn Hà
75. Châu bản Minh Mạng 

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 162.158.79.58    Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường Sa  

Copyright © 2003 - 2017 hqvnch.net
Website: 8519549 hits Page generated in: 3.015869 secs Webmaster