HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9716158 
Sử LiệuTài liệu Lịch sử Quốc tế
   
Bản Tuyên Ngôn QT/NQ
Công Ước Quốc Tế 1966
Universal Declaration of Human R
The Law of the Sea 1982-UN
G.W.Bush Inaugural Address
History of Communism
Honor Victims Communism
Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ
Bài diễn văn của JF.Kennedy
Diễn Văn G.W.Bush 12/06/07
Diễn văn TT Bush tại HĐ/LHQ
Nghị Định Thư Kyoto
9 bài luận tội Đảng CSTQ
Tuyên bố TC lãnh hải 4/9/58
Quốc ca và Quốc Kỳ Úc
Bản Quốc ca Pháp
Obama’s Speech in Cairo
NQ25Texas cấm treo cờ VC
Lá thư lịch sử Sirik Matak
The Long Telegram
Hung thần của Tự Do Báo Chí

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


DescriptionAuthor
1. TÀI LIỆU LỊCH SỬ QUỐC TẾ 
1. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 
2. Công Ước Quốc Tế về quyền KT, XH, VH, DS và CT (1966) 
3. Universal Declaration of Human Rights 
4. UN Convention on the Law of the Sea 1982 - Preamble 
6. G.W. Bush delivers his inauguration speech 20/01/2005 
7. History of Communism 
8. Honor the Victims of Communism 
9. Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 
10. Bài diễn văn nhậm chức Tổng Thống của JF.Kennedy 
11. Diễn Văn G.W.Bush lễ khánh thành Tượng Đài NNCS 
12. Diễn văn TT Bush tại Hội Đồng LHQ 25/09/2007 
13. Nghị Định Thư Kyoto Mai Thanh Truyết
14. Cửu bình: 9 Bài luận tội về Đảng Cộng Sản Trung Quốc Thời báo DAJIYUAN
15. Tuyên bố Trung Cộng về lãnh hải 4/9/1958 
16. Quốc ca và Quốc Kỳ Úc 
17. Bản Quốc ca Pháp 
18. Obama’s Speech in Cairo 
18. NQ258 của QH Texas cấm treo cờ VC 
19. Lá thư Lịch sử của Cố Thủ tướng Kampuchia, Sosawath Sirik Matak 
20. The Long Telegram: Chiến lược Ngăn Chận của Mỹ George F. Kennan
22. Các hung thần của Tự Do Báo Chí 

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 54.162.159.33    Sử LiệuTài liệu Lịch sử Quốc tế  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9719560 hits Page generated in: 7.015625 secs Webmaster