HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 11439894 
Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHChiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
   
Hình thành HQ/VNCH
Lực lượng Hải Quân VNCH
TT/HL/HQ Nha Trang
Luật Biển và Vịnh Bắc Việt
Vịnh VAN FONG (Nha Trang)
Nếp sống thủy sinh dân tộc
Lực lượng Hải Tuần
Vùng IV ZH: Những ngày cuối
Tài liệu K18/SQHQ mãn khóa
Chuyến hải hành sau cùng HQ
HQVNCH bảo vệ non sông
Thánh tổ người Nhái
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Liên Đoàn 5 Tuần Thám
Lực Lượng Đặc Nhiệm 213
Vai trò của Hải Quân VNCH
Hình ảnh các Cựu Tư Lệnh HQ
Diễn hành ngày Hải Quân1973
Các đơn vị và căn cứ HQVN
Giang Đoàn 22 Xung phong
Các loại cờ truyền tin HQ
Hình ảnh Hải quân sưu tập
Hình ảnh các loại chiến hạm
Hình ảnh các chiến đĩnh
Hình ảnh L/L Duyên Phòng
Hình ảnh Lực Lượng Yễm Trợ
Hình ảnh các tàu Chuyển Vận
Giang Đoàn Xung Phong
Lực Lượng Đặc Nhiệm 99
Mây và Khí tượng
Huy chương & cấp bậc HQVNCH
Thoáng suy tư về Đ/Đ Cang
Sự Kiện Vịnh Bắc Việt 1964
Trường Hàng Hải Việt Nam
Phỏng vấn bà Hồ Tấn Quyền
Tìm về kỷ niệm Hải quân
Câu chuyện về Hải Tuần
Trận Tuyên Nhơn - Mộc Hóa
Chuyến Convoi đến Nam Vang
Ngày cuối cùng của HQ406
HQ4 săn tàu địch xâm nhập
Chiến sĩ HQ Lê Anh Tuấn
Liên Đoàn Đặc Nhiệm Hổ Biển
Căn cứ Sea Float
HQ225 - Phúc trình tổn thất
Số phận của chiến hạm HQ406
Lực Lượng Hải Thuyền VNCH
Chiến Dịch Sóng Tình Thương
Liên Đoàn Người Nhái VNCH
Giang Đoàn 26 Xung Phong
Diễnbiến khiến Mỹ thamchiến
BTL/HQ Vào Giờ Phút Chót
Vùng IV/ZH những ngày cuối
Phù hiệu các đơn vị HQVNCH
HQ802: Những ngày cuối
Công tác cuối cùng của HQ09
Phỏng vấn cựu Đ/tá Đỗ Kiểm

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


LIST OF RVNN SHIPS EVACUATED TO THE PHILIPPINES ON APRIL 30, 1975

Cập nhựt Friday, April 13, 2012 (xin xem Chuyến Hải Hành Cuối cùng của HQ/VNCH tháng 4/1975)

SHIPNAME & NUMBER COMMANDING OFFICER REMAKS
HQ 1
TRẦN HƯNG ĐẠO
CDR Nguyễn Địch Hùng was actually the commanding officer (C.O) of this ship. He was left behind when Mr Lâm Ngươn Tánh (Admiral 2 stars) and Mr Nguyễn Thành Châu (Admiral 1 star) took command of this ship and then left Saigon while Mr Hung went home to find his family members for evacuation. HQ 1 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 746 people (crew: 154, refugees: 592).
She was transferred to the Philippines in 1976 by the USN and was renamed as PF 4 - Rajah Lakandula. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 2
TRẦN QUANG KHẢI 
CO: CDR Đinh Mạnh Hùng HQ 2 left Vietnamfor Subic Bay on Subic Bay on 4/29/75, carried aboard 1573 people (crew: 89, refugees: 1484) including Lt Gen Pham Quoc Thuan, Lt Gen Nguyen Bao Tri, Lt Gen Lam Quang Thi, Lt Gen Lam Quang Tho, VNAF Brigadier Gen Khanh ( Commander of the First Air Division) and Commodore Nguyen Huu Chi.
-She was transferred to the Philippines in 5/76 by the USN and was renamed as PF 9 - Diego Silang. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 3
TRẦN NHẬT DUẬT
CO: CDR Nguyễn Kim Triệu HQ 3 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 1589 people (crew: 76, refugees: 1513) including Vice Admiral Chung Tan Cang, Commodore Diep Quang Thuy, Commodore Hoang Co Minh, Commodore Dinh Manh Hung and Commodore Nghiem Van Phu.
She was transferred to the Philippines in 5/76 by the USN. Her new hull number and new name were not found in Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 5
TRẦN BÌNH TRỌNG
CO: CDR Phạm Trọng Quỳnh HQ 5 left Vietnam waters for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 1500 people (crew: 80, refugees: 1420).
She was transferred to the Philippines in 5/76 by the USN and was renamed as PF 10 - Francisco Dagohoy. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 6
TRẦN QUỐC TOẢN
CO: CDR Nguyễn Phước Đức HQ 6 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 1316 people (crew: 112, refugees: 1204).
The US Navy transferred HQ 6 to the Philippines in 5/76. Her new hull number and new name were not found in Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 16
LÝ THƯỜNG KIỆT
CO: CDR Lê Văn Thì HQ 16 left Vietnam waters for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 474 people (crew: 119, refugees: 355).
She was transferred to the Philippines in 5/76 by the USN and was renamed as PF 7 - Andres Bonifacio. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 17
NGÔ QUYỀN
CO:  CDR Trương Hữu Quýnh HQ 17 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 794 people (crew: 81, refugees: 713) included Lt Gen Tran Van Trung and Lt Gen Vinh Loc.
She was transferred to the Philippines in 1976 by the USN and was renamed as PF 8 - Gregorio De Pilar. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 07
ĐỐNG ĐA II
CO: LCDR Trần Nam Hưng HQ 07 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 504 people (crew: 73, refugees: 431).
She was transferred to the Philippines in 11/75 by the USN and was renamed as PS 22 - Sultan Kudarat. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 08
CHI LĂNG II
CO: LCDR Nguyễn Trường Yên HQ 08 left Vietnam waters for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 497 people (crew: 26, refugees: 471).
She was transferred to the Philippines in 1976 by the USN and was renamed as PS 20 - Magat Salamat. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 11
CHÍ LINH
 CO: LCDR Phạm Đình San HQ 11 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 458 people ( crew: 48, refugees: 410) and a number of evacuees transferred from HQ 402 at Con Son.
She was transferred to the Philippines on 4/5/76 by the USN and was renamed as PS 18 - Datu Tupas. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 12
NGỌC HỒI
CO: CDR Lê Xuân Thu HQ 12 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 235 people (crew: 84, refugees: 151).
She was transferred to the Philippines in 4/5/76 by the USN and was renamed as PS 19 - Miguel Malvar. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 14
VẠN KIẾP II
CO: LCDR Phạm Thanh Khoa
HQ 14 left Vietnam for Singapore then Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 249 people (crew: 184, refugees: 65).
HQ 14 was transferred to the Philippines on 4/5/76 by the USN and was renamed as PS 23 - Datu Murikudo. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 329
THIÊN KÍCH
CO: LCDR Nguyễn Thành Danh HQ 329 left Phu Quoc Vietnam for Singapore then Subic Bay on 4/30/75.
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and was renamed as LS 36 - Sersogon. Ref: Jane’s Fighting Ships (1976-1977 and later).
HQ 330
LÔI CÔNG
CO: LCDR Nguyễn Văn Anh HQ 330 left Phu Quoc Vietnam for Singapore then Subic Bay on 4/30/75.
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and was renamed as LS 52 - Camarines Norte. Ref: Jane’s Fighting Ships of Editon 1976, 1977 and later.
HQ 331
TẦM SÉT
CO: LCDR Phan Tấn Triệu HQ 331 left Phu Quoc for Singapore then Subic Bay on 4/30/75.
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and was renamed LS 53 - Misamis Occidental. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976-1977 and later.
HQ 228
ĐOÀN NGỌC TẢNG
CO: LCDR Nguyễn Hoàng Be HQ 228 left Phu Quoc Vietnam for Singapore then Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 149 people (crew: 37, refugees: 112).
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 and was renamed as LF 50 La Union. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 229
LƯU PHÚ THỌ
CO: LCDR Vương Thế Tuấn HQ 229 left Phu Quoc Vietnam for Singapore then Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 37 people (crew: 34, refugees: 3).
From Guam LCDR Tuan returned to Viet Nam aboard the merchant ship “Viet Nam Thuong Tin” to find his family. This ship left Guam on 10/16/75 and arrived at Vung Tau on 10/25/75. All returnees were sent to concentration camps. LCDR Tuan spent over 7 years in the prison.

HQ 230
NGUYỄN NGỌC LONG

CO: LCDR Nguyễn Nguyên HQ 230 left Phu Quoc Vietnam for Singapore then Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 145 people (crew: 40, refugees: 105).
HQ 230 was transferred to the Philippines in 1976 by the USN and was renamed as LF 49 - Sulu. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 231
NGUYỄN ĐỨC BỔNG
CO: LCDR Nguyễn Văn Phước HQ 231 left Phu Quoc for Singapore then Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 126 people (crew: 58, refugees: 64).
HQ 231 was transferred to the Philippines in 1976 by the USN and was renamed as LF 48 - Camarines Sur. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976, 1977 and later.
HQ 600
PHÚ DỰ
CO: LCDR Phạm Văn Chí HQ 600 left Saigon for Con Son and then scuttled in the vicinity of Con Son island on 4/30/75 due to poor engine conditions.
HQ 604
KEO NGỰA
CO: Unable to identify
HQ 605
KIM QUY
CO: LCDR Trịnh Như Toàn HQ 605 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75
HQ 618
HÒN TRỌC
CO: LCDR Trần Văn Dùng HQ 618 left Vietnam on 4/30/75 for Subic Bay.
She was transferred to the Philippines in 1976 by the USN and was renamed as PG 60 – Basilan. Ref: Jane’s Fighting ships of Editon 1976, 1977 and later.
HQ 500
CAM RANH
CO: CDR Lê Quang Lập HQ 500 left for Subic Bay on 4/30/75.
She was transferred to the Philippines on 4/5/76 and was renamed as LT 86 Zamboanga Del Sur.
HQ 502
THỊ NẠI
CO: CDR Nguyễn Văn Tánh HQ 502 successfully left Saigon under extremely poor conditions in early morning of 4/30/75. HQ 502 was towed by HQ 16 to Subic Bay, carried aboard 3070 (crew: 70, refugees: 3000).
She was transferred to the Philippines on 4/5/76 by the USN and was renamed as LT 87 - Cotobato Del Sur.
HQ 505
NHA TRANG
CO: CDR Nguyễn Văn Nhượng HQ 505 left Phu Quoc Vietnam for Subic Bay on 4/30/75 carried aboard1840 (crew: 72, refugees: 1768).
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and then became LT 54 - Agusan Del Sur.

HQ 800
MỸ THO 

CO: CDR Dương Hồng Võ -CDR Duong Hong Vo took command of the HQ-800 in late evening on 4/29/75 when LCDR Truong Van Thinh chose to stay behind. HQ 800 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 1164 people ((crew: 64, refugees: 1100).
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and was renamed as AL 57 - Sierra Madre.
HQ 801
CẦN THƠ
CO: LCDR Nguyễn Phú Bá HQ 801 left Saigon around midnight on 4/29/75. En route to Con Son, LCDR Ba transferred the command of HQ 801 to his X.O and then returned to Saigon on board a PGM to find his wife and children. Captain Bùi Cử Viên the commanded HQ 801 left Vietnam waters for Subic Bay on 4/30/75, carried aboard 2200 people (crew: 80, refugees: 2120) included Commodore Nguyen Thanh Chau and Brigadier Gen Truong Dzenh Quay.
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and was renamed as AE 516 - Apayao.
HQ 802
VĨNH LONG
CO: CDR Vũ Quốc Công HQ 802 left Vung Tau Vietnam on 4/29/75 foe Subic Bay carried aboard 1227 persons (accounted for at Subic Bay by US personnel in charge).
She was transferred to the Philippines on 01/24/77 by the USN and was renamed as AR 517 – Yakal. Ref: Jane’s Fighting Ships of Edition 1976 up to 1990.
HQ 400
HÁT GIANG
CO: CDR Võ Quang Thủ HQ 400 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75.
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and was renamed as LP 66 - Western Samar.
HQ 401
HÀ GIANG
(ex-USS LSM 335)
CO: Unable to identify HQ 401 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75.
She was transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and was renamed as LP 66 - Western Samar.
HQ 402
LAM GIANG
CO: LCDR Nguyễn Thiện Lực HQ 402 left Saigon without CO and X.O. Her Engineering Officer was LTJG “Hung” who led the ship out with only one main engine at the last minute when enemy tanks appeared already near VNN Headquarters in Saigon.
-Scuttled at Con Son Island due to engine problems. The crew of HQ 402 and the refugees aboard were transferred to HQ 2 and HQ 11.
-Commodore Nghiem Van Phu and Captain Le Huu Dong were two senior officers among the evacuees transferred to HQ 11.
HQ 404
HƯƠNG GIANG 

 

CO: CDR Nguyễn Đại Nhơn HQ 404 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried on board 730 people (crew: 35, refugees: 695) included Commodore Dang Cao Thang who left Can Tho aboard a LCM (PCF?).
HQ 404 was then transferred to the Philippines on 11/17/75 by the USN and was renamedas LP 65 -Batanes

HQ 406
HẬU GIANG

CO: CDR Nguyễn Quốc Trị HQ 406 scuttled at Con Son island 4/30/75 due to poor engine conditions.
HQ 470 CO: LCDR Nguyễn Văn Kỳ HQ 470 left Vietnam for Subic Bay on 4/30/75, carried on board 112 people (crew: 32, refugees: 80).
HQ 470 was transferred to the Philippines in 1976 but her new hull number and new name were not found in Jane’s Fighting Ships of Edition 1976-1977 and later.
HQ 471 CO: Unknown HQ 471 left Vietnam waters for Subic Bay on 4/30/75, carried on board 500 people (crew: 30, refugees: 470).
HQ 471 was transferred to the Philippines in 1976 but her new hull number and new name were not found in Jane’s Fighting Ships of Editon 1976-1977 and later.
HQ 474 CO: Unknown HQ 471 left Vietnam waters for Subic Bay on 4/30/75, carried on board 500 people (crew: 30, refugees: 470).
HQ 471 was transferred to the Philippines in 1976 but her new hull number and new name were not found in Jane’s Fighting Ships of Editon 1976-1977 and later.

Documented on August 25, 2003
Updated on April 13, 2012
by Phạm Đình San (Former Commanding Officer of the RVNNS HQ-11)11-05-2011

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 35.173.48.53    Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHChiến Hạm HQ/VNCH di tản 75  

Copyright © 2003 - 2020 hqvnch.net
Website: 11443178 hits Page generated in: 0.453125 secs Webmaster