HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9712174 
Sưu TầmThế giới chung quanhĐại Sứ Mỹ J. C. Stevens
   
Home
Tưởng Niệm
Thời Sự
Hải Quân
Sử Liệu
Tìm hiểu
Sưu Tầm
Video
Giải Trí
Links

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Đại Sứ Mỹ J. Christopher Stevens

These are pictures you will not see in the Obama media. Our US Ambassador to Libya being dragged through the streets before being murdered. Here is our American Ambassador, J. Christopher Stevens, diplomat, father, husband, and American Citizen, being dragged through the streets of Benghazi, and your President does NOTHING! . . . except go to Las Vegas for a fund raiser, plus two more today.
Đây là những hình ảnh qúy vị không thấy có trên báo chí thân Obama.  Vị Đại Sứ của chúng ta ở Libya bị lôi trên đường phố trước khi bị giết chết.  Đây là vị Đại Sứ Mỹ của chúng ta, J. Christhopher Stevens, một nhà ngọai giao, một người cha, một người chồng, và một công dân Mỹ, bị lôi kéo trên đường phố ở thành phố Benghazi, và vị Tổng Thống của qúy vị KHÔNG LÀM GÌ HẾT...ngọai trừ việc đi Las Vegas để gây qũy, cộng thêm hai cuộc gây qũy nữa vào hôm nay.

To most Americans this is an act of war.  To our president it's just another act of office violence like Fort Hood. He and the Secretary of State have already apologized and will soon send them another $6.3 Billion in foreign aid. This is as sad as it gets.
Đối với hầu hết các người Mỹ, đây là một hành động gây chiến.  Đối với vị tổng thống của chúng ta, đó chỉ là một hành động bạo động gặp phải trong công vụ như vụ Fort Hood.  Ông và vị Ngọai Trưởng Mỹ đã ngỏ lời xin lỗi và sẽ sớm gửi cho họ 6.3 tỉ đô la ngọai viện nữa.  Điều này là không còn gì buồn hơn.

 19-09-2012

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 54.80.219.236    Sưu TầmThế giới chung quanhĐại Sứ Mỹ J. C. Stevens  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9715576 hits Page generated in: 0.109375 secs Webmaster