HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9472558 
Sử LiệuTài liệu lịch sử Việt NamVăn tế Quốc Tổ Hùng Vương
   
Hịch Tướng Sĩ
Bình Ngô Đại Cáo
Hiến Pháp VNCH năm 1967
Ý Nghĩa Quốc kỳ&Quốc ca VN
Nguyên tổ họ Lý tại Đại Hàn
Văn tế Quốc Tổ Hùng Vương
Văn tế Quốc Tổ Hùng Vương
Quốc kỳ VN: Nguồn gốc
White Paper on the Paracel
Sư thật Hiệp Định Paris
Tại sao tôi bỏ Quân Đoàn I ?
Hồ sơ bí sử: Hồ Chí Minh
Sự thật lịch sử Hồ Chí Minh
TC nô lệ hóa CSVN qua CCRĐ
Sử liệu mới Điện Biên Phủ
Vài sử liệu Ải Nam Quan
The Vietnamese Flag
Why we fought ?
Thành lập Quốc gia Việt Nam
Công ước Bắc Kinh 1887
Nghĩa vụ bảo vệ bờ cỏi
Tiết lộ mới về Kissinger
Diễn văn của Trần Văn Hương
Lời kêu gọi của Tướng Minh
Đất Thăng Long
Từ HĐ 1973 đến biến cố 30/4
Ải Nam Quan: ảnh tài liệu-1
Chân dung Vua Triều Nguyễn
Đế Thám và cuộc Kháng chiến
Tiểu sử TT Nguyễn Bá Cẩn
Tập Trung Cải Tạo
Ải Chi Lăng còn hay mất?
Câu chuyện 16 tấn Vàng-1975
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Video: Y nghĩa Quốc kỳ VN
Tiền Giấy thời Pháp Thuộc
Tiền Giấy thời VNCH
Tiểu sử TT Ngô Quang Trưởng
Trịnh Công Sơn: Nằm vùng
Đàn bà trong đời Hồ ChíMinh
Ai là mẹ của Nông Đức Mạnh?
Phan Bội Châu: PT Đông Du
Phan Bội Châu: Chi tiết mới
Ngô Thì Nhậm
Cải cách Hải quân: Bùi Viện
Phạm Hồng Thái
Lịch sử Chợ Bến Thành-SG
Thác Bản Giốc thuộc VN
Lịch sử về Thành Bình Định
Sự thật về Thích Quảng Đức
Quốc ca và Quốc kỳ Việt Nam
Cuộc Đảo Chánh 1/11/1963
Ai giết Ông Ngô Đình Diệm?
Cải Cách Ruộng Đất tại VN
Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm
Tai nạn sập Cầu Cần Thơ
Văn tế Đức Trần Hưng Đạo
Biến Động Miền Trung
Hành Quân Di Tản Hoa Kỳ 75
Mỏ dầu khí mới Vịnh Bắc Bộ
Thư ngỏ TT Nguyễn Bá Cẩn
Hồ Chí Minh: tài liệu mới
Tòa Khâm Sứ Hà Nội
Hồ sơ Thềm Lục Địa của VNCH
Vai trò TC tại VN 1946-1954
Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ
Cờ vàng: Cờ truyền thống
525 VNQDĐ bỏ mình ở Guyane
Chúc Thư Thích Huyền Quang
Bản điều trần GSTrần Đại Sỹ
Ải Nam Quan trong lịch sử
Điếu Văn KCQ Đông Tiến
Bản đồ phân định vịnh BắcBộ
Sự thật hồ sơ Thềm lục địa
Lịch sử VN cần sự thật
Vì sao mất Thác Bản Giốc?

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Văn Tế

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
 
----------o0o-------

Dâng Hương:

Khói hương ngào ngạt, phủ non Ngũ-Lĩnh, trùm dẫy Trường Sơn.

Tim óc cảm thông, xuyên trời Á-Ðông, tới miềm Bách-Việt.

Ðôi lời khấn nguyện, nơi đất khách, xin Tiên Tổ chứng giám lòng thành.

Một nén hương dâng, chốn tha hương, lũ cháu con thành tâm tưởng niệm.

Cúi đầu kính lễ:

·        Thủy-Tổ LẠC-LONG-QUÂN và Thiên-Hương Tổ Mẫu ÂU-CƠ.

·        Thượng Thượng Tổ KINH-DƯƠNG-VƯƠNG và Ðộng-Ðình-Hồ Tổ Mẫu LONG NỮ.

·        Thập Bát HÙNG VƯƠNG và Chư HÙNG-TỔ MẪU HẬU.

Nhớ Thủy Tổ xưa:

                        Ðất Lĩnh-Nam một cỏi mở mang.

                        Trời Ðông-Á ngàn thu oanh liệt.

             Vương nghiệp muôn đời, dựng nên xã tắc: Giòng họ Hồng-Bàng.

             Hùng trấn một phương, giữ vững sơn hà: Giống nòi Lạc-Việt.

                        Mở đầu bao thế kỷ thịnh cường.

                        Khai sáng mấy ngàn năm văn hiến.

            Cha Rồng mẹ Tiên, chuyện tổ tông còn mãi mãi lưu truyền.

            Núi Nùng, sông Nhị, đời con cháu vẫn luôn luôn hãnh diện.

                        Dùng sự tích bánh trái dạy nghĩa trung trinh.

                        Ðem câu chuyện trầu cau nêu gương tiết liệt.

            *VĂN – LANG*, lấy làm quốc hiệu, chia mười lăm quận dư đồ.

            *PHONG CHÂU*, là chốn kinh đô, truyền hai mươi đời đế nghiệp.

                      Tre rừng tham chiến, PHÙ ÐỔNG hiển lọng oai linh.

                      Ngựa sắt xuất chinh, GIẶC ÂN khoanh tay chịu chết.

            Dựng nên kỷ cương triều chính: Lạc Hầu, Lạc Tướng an dân.

            Giải thích khí tương thiên nhiên: Thần Núi, Thần Sông thể hiện.

                      Nhớ công đức Tổ-Tiên những thời oanh liệt:

                                Bảo toàn đất nước, nhờ công ơn bao đấng anh hùng.

                                Giữ vững non song, ấy đức độ các tay hào kiệt.

            Nghiên cứu giáo điều Phật, Chúa vẫn giữ gìn những tập quán cổ xưa.

            Hội nhập triết thuyết Lão, Nho hầu tạo nên nền văn chương riêng biệt.

                     Bao phen Bắc phạt, bảo toàn nòi giống RỒNG TIÊN.

                     Tiếp tục Nam chinh, mở mang nước non ÐẠI VIỆT.

           Chống Hán bạo cường, ngàn đời lưu danh thơm: Triệu Ẩu, Trưng Vương.

           Bình Tống tàn hung, muôn thuở nhớ công ơn: Lê Hoàn, Thường Kiệt.

                     BẠCH ÐẰNG hai phen thử sức, hơn ba vạn ức Nguyên Hán máu chẩy thành sông.

                     ÐỐNG ÐA một trận thư hùng, gần nửa triệu Mãn Thanh, xương phơi tuyệt diệt.

“Thà rằng làm quỷ…”

           Lời khảng khái Trần-Bình-Trọng, còn lưu muôn thuở tiếng anh hùng.

“Xin chém. đầu thần…”

          Tiếng trung trinh Hưng-Ðạo-Vương, vẫn nhớ ngàn thu lời khí tiết.

          Ðất Lam Sơn, dựng cờ khởi nghĩa, Lê-Lợi xưng Vương.

          ẢI Chi Lăng, bó dáo lai hàng, Liễu-Thăng kết kiếp.

Ðến nay:

Non nước phải lúc suy vong.

Nhân dân gặp cơn quốc biến.

Bạo quyền bất lương quỷ đỏ, tàn phá cơ đồ theo chủ nghĩa Mác Lê.

Bè lũ độc ác, thủ tiêu chủng loại như thời Trụ Kiệt.

Dân tình cực khổ, sống kiếp nhục tù.

Tập thể côn đồ, thẳng tay bắn giết.

Băng hoại thuần phong mỹ tục bằng chủ nghĩa vô thần.

Ðảo điên nếp sống nhân dân với giáo điều Mác –Xít.

Giờ đây tâm nguyện:

Tổ tiên linh hiển, xin ban cho ơn đức thiêng liêng.

Con cháu chí thành, nguyện dâng lời cầu xin thống thiết.

Cúi xin Phật Trời phù hộ, cho loài quỷ đỏ tận tru.

Khẩn cầu Tiên Tổ độ trì, để lũ vô thần tuyệt diệt.

Khải hoàn, một khúc âu ca, lừng lẫy khắp trời Nam.

Hồi hương, bao năm ước vọng, hân hoan toàn nước Việt.
 

CẨN CÓC  NGUYỄN-BÁ-TRIỆU phụng soạn13-07-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 162.158.62.200    Sử LiệuTài liệu lịch sử Việt NamVăn tế Quốc Tổ Hùng Vương  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9475981 hits Page generated in: 0.125 secs Webmaster