HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9652096 
Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaTimes Magazine: Paracels 74
   
Hoàng và Trường Sa thuộc VN
Tìm hiểu trận chiến Hoàng Sa
Lược thuật trận Hoàng Sa
Hoang Sa Naval Battle
The Paracel Islands Sea Battle
Bản đồ Hoàng Sa cập nhật
Dử liệu mới HQ10-Hoàng Sa
Battle for the Paracel Is
Battle of Hoang Sa 1974
TH/HQ phản đối Trung Cộng
Trung Cộng đổ bộ Hoàng Sa
Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa
Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà
Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh H. Mai
Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây
Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí
Văn Tế Tử Sĩ Hoàng Sa
S Diego: Tưởng niệm HoàngSa
Hình: Hải chiến Hoàng Sa 74
Lực lượng TC chiếm Hoàng Sa
Thư TT Thiệu gởi TT Nixon
HQ10 đi vào lịch sử
Trung Cộng lập Huyện Tam Sa
Quan điểm TC về Hoàng Sa
Times Magazine: Paracels 74
Tuyên Cáo VNCH về HS 1974
Biến cố Hòang Sa 1956
Tuyên cáo TC về trận HS 74
Hoàng Sa 74-Điện thư TĐS Mỹ
Tài liệu liên hệ trận HS 74
Tuyên cáo V/v Tàu xâm lăng
Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa
Tường Trình Ủy Khúc về HQ10
Hoàng Sa Qua Các Nhân Chứng
Bản lên tiếng về chủ quyền
Đại cương quần đảo Hoàng Sa
Chủ quyền trên các đảo
Dữ kiện về Hoàng &Trường Sa
Tranh chấp ĐảoTrường Sa
CSVN sai lầm chiến lược
Trường Sa Chiến 1988
Đài Loan chủ quyền Taiping
Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng Sa
Biến cố Trường Sa tháng2/74
Chủ quyền VN trên biển Đông
Phân tích khả năng TC&VNCH
Biên giới trên vịnh Bắc Bộ
Sắc Chỉ Minh Mạng bảo vệ HS
Tài liệu mới: Bản đồ H.Sa
Tờ châu bản thời Bảo Đại
Hai bản đồ quý hiếm
Bản đồ của Matteo Ricci
TQLC/VNCH tại Hoàng Sa 1959
VNCH chiếm đảo Nam Yết 1973
Tấm Dư đồ bị lãng quên
Một tấm Dư đồ bị lãng quên
Bản đồ Trường Sa cập nhật
Kế hoạch cưỡng chiếm HS1974
Cột mốc chủ quyền TS 1956
TT Thiệu với Hải chiến HS
Châu bản thời M.Mạng&T.Trị

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


The World: Storm in the China Sea

Dưới đây là bản tin ngắn được đăng trong Times Magazine ngày thứ Hai, 04 tháng 2 năm 1974 nói về cuộc chiến đấu tại quần đảo Hòang Sa ngày 19/01/1974 của lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa chống lại lực lượng hải quân xâm lược của Trung Cộng.

The World: Storm in the China Sea

Monday, Feb. 04, 1974 TimesMagazine    

Replete with dueling navies, commando landing parties and sinking vessels, the scenario that unfolded last week in the South China Sea recalled gunboat diplomacy of bygone years. The clash was between South Viet Nam and China over the 50 or so tiny, nearly uninhabited reefs, shoals and atolls that make up the Paracel archipelago, about 200 miles east of Viet Nam. For two days the fighting was intense, but the outcome was never in doubt. Chinese troops claimed the islands last week in the name of Chairman Mao.

The conflict began when South Viet Nam's Foreign Minister Vuong Van Bac accused China of landing military personnel and civilians and raising its flag on Duncan Island in the Paracels. Bac declared that the Chinese action was "a sudden challenge" to South Viet Nam's sovereignty over the islands, and pointed out that Saigon has maintained a meteorological station on neighboring Pattie Island for decades. The South Vietnamese government ordered two of its 2,800-ton coastal cutters and four smaller ships to the Paracels to shadow a Chinese flotilla of seven ships including Komar-class gunboats equipped with Russian-made Styx surface-to-surface missiles. The Vietnamese then landed a commando team on Duncan Island and cut down the Chinese flag. According to Peking, shells from Vietnamese ships killed and injured a number of Chinese fishermen who were on the island. Saigon, however, maintains that the Chinese fired first, killing several Vietnamese commandos.

Chinese and Vietnamese naval ships exchanged fire for the next 48 hours. The Chinese flotilla was supported by MIG warplanes based on Hainan Island 200 miles to the north. At least one Vietnamese ship was sunk, and 122 Vietnamese were killed or captured. Although Saigon claims to have sunk two Chinese ships (Peking has refused comment), all Vietnamese were driven from the Paracels and Saigon Radio admitted defeat.

Throughout the conflict, the U.S. maintained a strict hands-off policy, but nonetheless an American did reluctantly become involved. Gerald Emil Kosh, 27, a Department of Defense civilian employee in Viet Nam who reported to the Pentagon on the performance of the South Vietnamese navy, was aboard one of the Vietnamese ships when the fighting erupted. For safety's sake he was put ashore on Pattle Island, but Chinese troops overran the island and captured Kosh.

Peking insists that its legal right to the Paracels dates back 2,000 years, to the Han dynasty. Saigon traces its claim back to the reign of Vietnamese Emperor Gia Long at the beginning of the 19th century. Whatever the legalities. Western analysts were surprised that China regarded the Paracels as important enough to warrant the use of arms, especially when Peking has been portraying itself as a peaceful member of the Asian community. Certainly neither the guano deposits nor swallows' nests nor tortoise shells nor edible sea slugs that constitute the islands' sole resources could have prompted the Chinese to use force. More likely, they may want to stake an early claim to potential oil reserves under the sea bed near both the Paracels and the Spratly Islands farther south. For the same reasons, of course, Saigon also covets those regions.

Read more: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,908427,00.html#ixzz0iZcifaL729-07-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 108.162.219.165    Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaTimes Magazine: Paracels 74  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9655499 hits Page generated in: 0.078125 secs Webmaster