HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 11440008 
Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHThánh tổ người Nhái
   
Hình thành HQ/VNCH
Lực lượng Hải Quân VNCH
TT/HL/HQ Nha Trang
Luật Biển và Vịnh Bắc Việt
Vịnh VAN FONG (Nha Trang)
Nếp sống thủy sinh dân tộc
Lực lượng Hải Tuần
Vùng IV ZH: Những ngày cuối
Tài liệu K18/SQHQ mãn khóa
Chuyến hải hành sau cùng HQ
HQVNCH bảo vệ non sông
Thánh tổ người Nhái
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Liên Đoàn 5 Tuần Thám
Lực Lượng Đặc Nhiệm 213
Vai trò của Hải Quân VNCH
Hình ảnh các Cựu Tư Lệnh HQ
Diễn hành ngày Hải Quân1973
Các đơn vị và căn cứ HQVN
Giang Đoàn 22 Xung phong
Các loại cờ truyền tin HQ
Hình ảnh Hải quân sưu tập
Hình ảnh các loại chiến hạm
Hình ảnh các chiến đĩnh
Hình ảnh L/L Duyên Phòng
Hình ảnh Lực Lượng Yễm Trợ
Hình ảnh các tàu Chuyển Vận
Giang Đoàn Xung Phong
Lực Lượng Đặc Nhiệm 99
Mây và Khí tượng
Huy chương & cấp bậc HQVNCH
Thoáng suy tư về Đ/Đ Cang
Sự Kiện Vịnh Bắc Việt 1964
Trường Hàng Hải Việt Nam
Phỏng vấn bà Hồ Tấn Quyền
Tìm về kỷ niệm Hải quân
Câu chuyện về Hải Tuần
Trận Tuyên Nhơn - Mộc Hóa
Chuyến Convoi đến Nam Vang
Ngày cuối cùng của HQ406
HQ4 săn tàu địch xâm nhập
Chiến sĩ HQ Lê Anh Tuấn
Liên Đoàn Đặc Nhiệm Hổ Biển
Căn cứ Sea Float
HQ225 - Phúc trình tổn thất
Số phận của chiến hạm HQ406
Lực Lượng Hải Thuyền VNCH
Chiến Dịch Sóng Tình Thương
Liên Đoàn Người Nhái VNCH
Giang Đoàn 26 Xung Phong
Diễnbiến khiến Mỹ thamchiến
BTL/HQ Vào Giờ Phút Chót
Vùng IV/ZH những ngày cuối
Phù hiệu các đơn vị HQVNCH
HQ802: Những ngày cuối
Công tác cuối cùng của HQ09
Phỏng vấn cựu Đ/tá Đỗ Kiểm

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


TRUYỀN TÍCH THÁNH -TỔ NGƯỜI NHÁI HQ/VNCH

Lê Đình An

     Lịch-sử Việt-nam đã cho Thế-giới biết đến sự thảm-bại của đoàn quân bách chiến Mông-Cổ khi xua quân xâm-lăng Việt-Nam vào đầu thế-kỷ 13. Với trận chiến oai-hùng trên giòng sông Bạch-đằng do Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chỉ- huy.Với chiến công hiển-hách trên giòng lịch-sử cũa dân-tộc Việt-Nam. Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà tôn-vinh Ngài làm Thánh-Tổ của Quân-chủng.
    Cũng trong trận chiến nầy, bên cạnh Hưng Đạo Đại Vương có hai Bộ-Tướng tên là Yết-Kiêu và Dã-Tượng đã góp phần không nhỏ cho trận chiến nầy.
    Tương truyền, Khi quân Mông-Cổ đem thuỷ-quân đến cửa sông Bạch-Đằng thì tập trung lại để chờ các chiến-thuyền khác đến đầy đủ rồi mới tổng tấn công. Lợi dụng những đêm tối trời , hai Bộ-Tướng Yết-Kiêu và Dã- Tượng đem toán quân-sĩ giỏi về thủy-tính ( Bơi lội ) miệng ống trúc để thở, lặn đến đoàn chiến-thuyền của quân Mông-Cổ, dùng “ Thủy phủ “( Búa dùng dưới nước.) đục thuyền , làm thuyền lủng đáy chìm xuống nước, quân Tàu chết đuối vô số. Quân Mông-Cổ đêm đêm hoang mang hoảng-sợ. Chúng nghi- ngờ bị đục thuyền nên thả lưới chìm xuống đáy các chiến-thuyền và chờ khi nghe có tiếng đục thuyền thì liền kéo lưới lên .
    Toán quân của hai Bộ Tướng Yết-Kiêu và Dã-Tượng vì bất ngờ nên một số đã bị bắt, trong đó có Tướng Yết-Kiêu . Quân Tàu tra hỏi ông có phải là Yết-Kiêu hay không ? Ông trả lời là không phải, ông chỉ là tên quân thường cũa Yết-Kiêu mà thôi. Chờ cho quân Tàu chễnh mãng canh gát, ông ra hiệu cho thủ-hạ cùng nhảy xuống nước và lặn về doanh-trại .
    Đã biết rỏ kế-hoạch của quân Tàu nên hai ông cho các toán đục thuyền mang theo dao bén để cắt lưới, và các chiến-thuyền của quân Mông-Cổ lại tiếp tục bị chìm…
    Với chiến-thuật nầy đã làm cho quân Tàu tinh-thần hoảng-hốt mất ăn mất ngủ trước khi bị thảm bại trong trận Bạch- Đằng Giang.- Hai ông đã góp công vào chiến-sử oai-hùng của dân-tộc Việt-Nam.

- Liên-Đoàn Người Nhái Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà hảnh-diện tôn-vinh hai Bộ-Tướng YẾT-KIÊU và DÃ-TƯỢNG làm Thánh-Tổ của Đơn-vị.
    Với tinh-thần trách-nhiệm, danh-dự, phuc-vụ cho Tổ-Quốc. Liên-Đoàn Người Nhái quyết-tâm noi gương tiền-nhân , hy-sinh thân mình khi đất nước lâm nguy , không màng danh lợi vì quân-nhân “ NGƯỜI NHÁI chấp nhận đồng nghĩa với VÔ DANH “ cũng như đoàn quân của hai Bộ-Tướng ngày xưa đã xã thân đền đáp nợ nước ơn nhà mà không màng đến lịch-sử và ngừơi đời sau có nhớ đến họ hay không ...?!

Lê đình An k2/nn10-08-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 35.173.48.53    Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHThánh tổ người Nhái  

Copyright © 2003 - 2020 hqvnch.net
Website: 11443292 hits Page generated in: 0.1074219 secs Webmaster