HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9650653 
Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaTH/HQ phản đối Trung Cộng
   
Home
Tưởng Niệm
Thời Sự
Hải Quân
Sử Liệu
Tìm hiểu
Sưu Tầm
Video
Giải Trí
Links

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


TỔNG HỘI HẢI QUÂN

Thư Phản Ðối Trung Quốc xăm lăng đảo Hoàng Sa gởi Liên Hiệp Quốc của Chủ Tịch Tổng Hội Hải Quân và Thư Trả lời từ LHQ

To: Mr. Kofi Annan, Secretary-General
The United Nations
One United Nations Plaza
New York, NY 10017

On the 28th anniversary of the sea battle of Hoang Sa, Paracels archipelago, We respectfully bring to your attention the issue of sovereignty and territorial integrity of Vietnam with regards to the Paracels and Spratley archipelagos and ask for your immediate intervention and support.

Whereas:
The Paracels and Spratley groups of islands had historically been in the interest of the Vietnamese people. Our Nguyen dynasty at the beginning of the 19th century had officially and unequivocally integrated them into the national community with the establishment of a formal administrative jurisdiction over them Whereas:
These two archipelagos are situated on the Vietnamese continental shelf as defined in Article 76 of the United Nation Law of the Sea Convention (1982)

Whereas:
China had repeatedly used forces to usurp the sovereignty of Vietnam, over the eastern group of Paracels in 1956 and over the rest of the archipelago in 1974 and over the occupation of 8 more reefs and islands of the Spratley archipelago in 1988. In two instances sea battles had occurred and Vietnamese blood was shed for the defence of its territorial integrity. Whereas:
The alarming Chinese military expansion in the South East Asia is all too blatant with the redraw of the map, the declaration of sovereignty over the entire South China Sea, the special effort to build a seapower with aircraft carrier and nuclear submarines and the construction of naval bases in the disputed area.

Whereas:
China' s ruthless gunboat policy in the South China Sea is creating a dangerous atmosphere of tension among contending nations such as Vietnam, Taiwan, Malaysia and the Philippines. The situation could degenerate into serious armed conflicts, which would destabilize the entire South East Asia region if the Free World keeps ignoring China' s aggressive behaviour.

We hereby urgently ask the Secretary-general with all the power vested in the United Nations to adjure China to restitute the Paracels archipelago to Vietnam. To give top priority to a peaceful solution of the present conflict at the Spratley archipelago, an international committee for a permanent and equitable ruling must be formed with the participation of the United States and other seapowers as voting members to assure fairness for all and compliance by all

Respectfully yours,

 Hai Chan Tran.
Cc: Mr. Jiang Zemin, President of PRC

_______________________________________________________________

Sau đây là lá thư trả lời từ Văn Phòng Liên Hiệp Quốc10-08-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 108.162.219.219    Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaTH/HQ phản đối Trung Cộng  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9654056 hits Page generated in: 0.1132813 secs Webmaster