HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 8513099 
Hải QuânHoàng Sa & Trường Sa
   
Tài liệu Hoàng và Trường Sa
Những bài hồi ký về HS&TS

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


DescriptionAuthor
2. HOÀNG SA & TRƯỜNG SA 
1. Tài liệu về Hoàng Sa & Trương Sa 
1. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam Thái Văn Kiểm
3. Tìm hiểu trận Hải Chiến Hoàng Sa 19/01/1974 Bs Trần Đại Sỹ
4. Lược thuật trận Hoàng Sa Cục TLC/TC/CTCT
5. About HoangSa Naval Battle Đỗ Kiểm&Julie Kane
6. The Paracel Islands Sea Battle Le Rinh
7. Bản đồ Hoàng Sa cập nhật mới nhứt 2012 
8. Tài liệu mới HQ10-Hoàng Sa Thảo, con Ng.T.Trí
9. The Battle for the Paracel Islands ...
10. Battle of Hoang Sa 1974 Wikipedia
12. Thư Phản Ðối Trung Quốc xăm lăng đảo Hoàng Sa gởi LHQ Tổng Hội Hải Quân
13. Trung Cộng tấn công đổ bộ Hoàng Sa tháng 1 năm 1974 Bộ Lục Quân HK/PTB
14. Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa Mường Giang
15. Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà Nguyễn thành Đông
16. Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh Hoàng Mai 
17. Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây 
18. Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí 
21. Văn Tế Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa T.Q.Niệm&P.T.Lan
22. Hôi HQHH/San Diego làm Lễ Tưởng Niệm Hoàng Sa 2007 
23. Hình ảnh Hải Quân VNCH chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa 1974 
25. Lực lượng Trung Cộng trong biến cố Hoàng Sa 19/01/74 Thềm Sơn Hà
26. Thư TT Thiệu gởi TT Nixon 
27. Hải chiến Hoàng Sa 19/01/1974, HQ10 đi vào lịch sử Thềm Sơn Hà
28. Trung Cộng lập Huyện Tam Sa quản lý các hải đảo VN 
29. Quan điểm Trung Cộng về chủ quyền Hoàng và Trường Sa 
30. Times Magazine: Storm in the China Sea in Jan 1974 
31. Tuyên Cáo VNCH sau trận hải chiến Hòang Sa 1974 
32. Biến cố Hòang Sa 1956 Thềm Sơn Hà
33. Tuyên cáo Trung Cộng về biến cố Hoàng Sa 19/01/1974 
34. Hoàng Sa 1974 - Điện thư TĐS Mỹ gởi Ngoại trưởng Mỹ 
35. Tài liệu - Các Công Điện Mỹ liên hệ trận Hoàng Sa 74 
36. Tuyên cáo V/v Việt Cộng bán nước và Tàu Cộng xâm lăng 
38. Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa tại Sydney - Úc châu 
40. Tường Trình Ủy Khúc về các Tử sĩ HQ10 trận Hoàng Sa 1974 
43. Hoàng Sa Qua Những Nhân Chứng Trần Thế Đức
44. Bản lên tiếng về chủ quyền TH/HQHH/VNCH
45. Đại cương quần đảo Hoàng Sa: Địa lý-Khí hậu-Vị trí Chiến lược Thềm Sơn Hà
46. Tình trạng chủ quyền các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa Ha Van Ngac
47. Hoàng Sa và Trường Sa: Những dữ kiện quan trọng Tôn Thất Thiện
48. Tranh chấp tại Quần đảo Trường Sa 
49. VNCS sai lầm chiến lược đưa đến việc tranh chấp Trường Sa Trương Nhân Tuấn
50. Trường Sa Chiến 1988 giữa Trung cộng và Việt cộng 
51. Đài Loan khẳng định chủ quyền đảoTaiping-Trường Sa 
53. Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng sA 
55. Biến cố Trường Sa tháng 2/1974 
56. Chủ quyền VN trên biển Đông Vũ-Hữu-San
57. Phân tích khả năng TC&VNCH sau Hải chiến Hoàng Sa 74 Thềm Sơn Hà
59. Biên giới trên vịnh Bắc Bộ Pierre-Bernard Lafont
61. Sắc Chỉ của Vua Minh Mạng bảo vệ Hoàng Sa 
62. Tài liệu mới: Bản đồ Tay Ban Nha về Hoàng Sa 
63. Tờ châu bản thời Bảo Đại khẳng định Hoàng Sa là của VN 
64. Hai bản đồ quý hiếm TS Nguyễn Xuân Diện
65. Những phát hiện mới quanh bản đồ của Matteo Ricci Đinh Kim Phúc
66. TQLC/VNCH có mặt giữ chủ quyền Hoàng Sa năm 1959 Cố Tấn Tinh Châu
67. HQ/VNCH chiếm đảo Nam Yết thuộc Trường Sa 1973 Thềm Sơn Hà
68. Tấm Dư đồ bị lãng quên 
68. Một tấm Dư đồ bị lãng quên Nguyễn Xuân Nghĩa
69. Bản đồ Trường Sa (Spratlys) cập nhật mới nhất 
70. Kế hoạch cưỡng chiếm Hoàng Sa tháng 1-1974 của Trung Cộng Thềm Sơn Hà
72. Chứng tích Cột mốc CHỦ QUYỀN Trường Sa năm 1956 Đổ Hữu Phương
74. Vai trò TT Nguyễn Văn Thiệu trong biến cố lịch sử Hoàng Sa 1974 Thềm Sơn Hà
75. Châu bản Minh Mạng 
2. Những bài hồi ký về Hoàng Sa và Trường Sa 
1. Tường-Thuật Trận Hải-Chiến Lịch-Sử Hoàng-Sa Hà Văn Ngạc
2. Kẻ sống sót trong trận hải chiến Hoàng Sa Vương Văn Hà
3. Nhật ký 32 năm về trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 Tất Ngưu
4. Người về Từ Đại Dương Nguyễn Viết Kim
5. Đêm Xuân trên vùng biển chết Thanh Chương
6. Hồi ký của Hà Đăng Ngân về hải chiến Hoàng Sa 1974 Hà Đăng Ngân
7. Hồi ký 34 năm sau trận Hải chiến Hoàng Sa Lữ Công Bảy
8. Hảy trả lại sư thật về HQ5 trong trận chiến Hoàng-Sa 74 HQ/Th/úy Phan công Minh.
9. Thêm bài viết HQ5 với trận Hoàng Sa 19/01/1974 Trương Văn Liêm
10. Lệnh khai hỏa trận Hoàng Sa 34 năm về trước Giao Chỉ
11. Tư Lệnh HQ và Hải chiến Hoàng Sa Lê Văn Thự
12. Nhân chứng Phạm Văn Hồng về trận hải chiến Hoàng Sa 74 Huy Phương
13. Báo Trung Quốc mô tả Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 Nguồn: TIEXUE.NET
14. Hải ngoại biểu tình chống VC bán nước và TC xăm lăng 
15. Ký Sự Hải Chiến Trường Sa năm 1988 Phạm Trung Trực
16. Trí Voi (Nguyễn Thành Trí, Hạm Phó HQ10 - Hoàng Sa)) 

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 172.68.65.71    Hải QuânHoàng Sa & Trường Sa  

Copyright © 2003 - 2017 hqvnch.net
Website: 8516669 hits Page generated in: 4.890999 secs Webmaster