HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9712159 
Tưởng NiệmĐức Thánh Trần
   
Home
Tưởng Niệm
Thời Sự
Hải Quân
Sử Liệu
Tìm hiểu
Sưu Tầm
Video
Giải Trí
Links

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Hưng Ðạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Tưởng nhớ công-đức Hưng-Đạo Đại-Vương 
 

    Nhân đại lễ húy-nhật Đức Thánh-Trần ( 20.08.2002 Nhâm-Ngọ ), toàn thể con dân nước Việt chúng ta (NSW Úc châu ) trang trọng nhắc lại lược-sử và chiến-công hiển-hách có tầm vóc quốc-tế, ảnh hưởng đến nền an-ninh toàn cầu của Ngài như sau :
 
 I - Lược-Sử
 Hưng-Đạo Đại-Vương sinh năm 1237, tên húy là Quốc-Tuấn, con của An-Sinh-Vương Trần-Liễu và công chúa Lý-Thị-Nguyệt (Thuận-Thiên công-chúa). Cháu ruột vua Trần-Thái Tông ( Trần-Cảnh ). Ngài đặt quyền-lợi xã-tắc lên trên mối tư thù và là vị đại anh-hùng đã có công 3 lần đánh đuổi giặc Nguyên-Mông, được vua phong tước Hưng-Đạo Đại-Vương. Ngài mất ngày 20 tháng 08 năm Canh-Tý ( 1300 ), hưởng thọ 63 tuổi. Con dân nước Việt tôn Ngài làm bậc Thánh vì kiêng cử phạm húy nên kính cẩn gọi Ngài là Trần-Hưng-Đạo hoặc Hưng Đạo Đại-Vương hay Đức Thánh-Trần. Từ đầu thập-niên 1960, quân chủng Hải-Quân VNCH tôn-vinh Ngài làm Thánh-Tổ.
 
 Đến năm 1984, cả thế-gìới biết đến Hưng-Đạo Đại-Vương tường-tận hơn, khi viện khoa-học hàn-lâm Hoàng-Gia Anh với mục-đích hiệu-đính bộ The Encyclopedia of Great Britian, đã triệu tập một Hội-Đồng gồm 478 vị học-giả và sử-gia trên thế-giới để chọn ra những tướng-lãnh xuất-sắc toàn cầu từ trước đến nay. Mười vị danh tướng lẫy-lừng nhất được Hội-Đồng đề-bạt trên tổng-số 98 vị được sưu-tầm. Thì chỉ có Trần-Hưng-Đạo được chấp-thuận với 100% số phiếu bầu. Tại sao Hưng-Đạo Đại-Vương lại được cả thế-giới công-nhận là đệ nhất Danh-Tướng toàn cầu ? Chúng ta hãy tìm hiểu tương-quan lực-lượng giữa ta và địch vào thời đó.
 
 Năm 1206, Thiết-Mộc-Chân ( Temoudjine ) làm chúa tể Mông-Cổ tự xưng Thành-Cát Tư-Hãn ( Gengis Khan : minh-chủ thế-giới ). Diệt đại quân Thổ-Nhỉ-Kỳ xong, Thành-Cát Tư-Hãn xua quân tràn vào Trung-Á, xoá tên các nước Kim, Tống và đại-thắng quân Nga trên bờ biển Azoo.
 
 Năm 1227, Oa-Khoát-Đài ( Ogatai ) kế vị, chiếm bán-đảo Triều-Tiên rồi thúc quân vào tận thủ-đô Moscow của Nga-Hoàng. Như vậy nơi nào có vó ngựa Mông-Cổ dẫm qua, cỏ cây nơi đó cũng hết sống; uy-thế làm rúng-đng từ Á sang Âu. Trước sứ mạnh xâm-lăng gần như vô-địch của quân Mông, vua tôi nhà Trần đã vận-dụng hết sức khéo-léo đủ cả ba yếu-tố : nhân-hoà, điạ-lợi, thiên-thời để giữ nước và buộc quân thù phải từ bỏ mộng thôn-tính nước ta. 


 II - Chiến-Công Hiển-Hách Vang-Dội Năm Châu

 1 - Đánh Thắng Quân Mông-Cổ Lần Thứ Nhất ( 1257 ):
 
 Sau khi thống-trị toàn bộ nước Trung-Hoa, năm Đinh-Tỵ ( 1257 ). Tướng Mông-Cổ Ngột-Lương Hợp-Thai ( Wouleangotai ) nhận lệnh đem quân sang đánh nước ta. Vua Trần-Thái-Tông sai tướng Trần-Quốc-Tuấn lúc đó mới 20 tuổi, đem quân chống giữ biên-thùy. Ban đầu thế giặc rất mạnh, ta rút khỏi kinh-đô Thăng-Long. Về sau giặc không quen khí-hậu, ốm đau mệt-mỏi, ta phản-công không khoan-nhượng chiếm lại Thăng-Long và đuổi chúng chạy về Tầu.
 
 
2 - Đánh Thắng Quân Nguyên-Mông Lần Thứ Hai ( 1284 - 1285 ):
 
 Thấy nước ta vẫn ngoan-cố không chịu thần-phục, năm 1284 Nguyên-Thế-Tổ ( Hốt-Tất-Liệt Đại-Hãn ) sai Thái-Tử Thoát-Hoan ( Togan ) cùng với các tướng Toa-Đô ( Sagatore ) và Ô-Mã-Nhi đem 50 vạn quân giả vờ mượn đường đi đánh Chiêm-Thành, nhưng thực ra là đánh nước ta. Vua Trần-Nhân-Tông biết rõ ý-đồ thâm-độc của địch, nên cho triệu-tập Hội-Nghị Diên-Hồng. Mọi người đều đồng-thanh : " Thượng hạ đồng dục giả thắng " ( trên dưới một lòng quyết-thắng ). Nhất là trước khi nhận lãnh 20 vạn quân chống giặc, Trần-Hưng-Đạo khẳng-khái nói : " Nếu Vua muốn hàng, xin hãy chém đầu Thần trước ". Quân-sĩ nức-lòng thích 2 chữ : " Sát-Đát " ( giết Tartares ) vào cánh tay để biểu-dương ý-chí diệt thù.
 
 Lòng yêu nước và tinh-thần đoàn-kết của quân-dân nhà Trần đã là yếu-tố nhân-hoà quyết-xác chiến-thắng quân ngoại-xâm. Ta lại làm chủ kinh-đô Thăng-Long, chém đầu Toa-Đô tại Tây-Kết. Ô-Mã-Nhi phải xuống thuyền nhỏ âm-thầm bôn tẩu qua biên-giới, còn Thoát-Hoan thua trận Vạn-Kiếp hoảng-sợ trốn chui vào ống đồng cho quân kéo chạy về Tầu. Thế là 50 vạn quân Nguyên-Mông tan vở. Chiến thắng năm Ất-Dậu ( 1285 ) của nước Việt làm cho Châu-Âu lẫn Châu-Á ăn mừng.
 
 3 - Đánh Thắng Quân Nguyên-Mông Lần Thứ Ba ( 1287 - 1288 ):
 
 Để phục-hận 2 lần thua trận, năm 1287 Nguyên chúa lại sai Thoát-Hoan với các tướng Ô-Mã-Nhi, Phàn-Tiếp, A-Bát-Xích, Áo-Lỗ-Xích đem 30 vạn quân tinh-nhuệ nhất theo hai đường bộ và biển tràn sang nước ta. Lúc điều quân phát-xuất từ Hoá-Giang ( Thanh-Hoá ), Trần-Hưng-Đạo hô quân-sĩ trỏ tay xuống sông mà thề :
 
 " Trận này không phá được giặc Nguyên, thề không về đến sông này nữa ". Trước thế địch vô cùng hung-hãn, Trần-Hưng-Đạo áp-dụng chiến-thuật trì-hoãn đồng thời tập-kích diệt đường tiếp-vận của địch và phản-công quyết-liệt khi địch hoang-mang.
 
 Nhờ quân-sĩ đồng-lòng quyết-chiến mà tháng 3 năm Mậu-Tý ( 1288 ) Bạch-Đằng-Giang làm mồ chôn gần 10 vạn quân Nguyên. Các danh tướng địch như Ô-Mã-Nhi và Phàn-Tiếp đều bị Trần-Hưng-Đạo bắt sống. Riêng Thoát-Hoan với vài tùy tướng cùng đám tàn quân tìm đường tháo chạy bỏ lại xác hai tướng A-Bát-Xích và Áo-Lỗ-Xích tại trận-điạ. Mộng thôn tính nước Việt của Nguyên chúa chấm dứt từ đấy.


 III - Trần-Hưng-Đạo Là Một Vị Thánh

 Ngoài 3 chiến-công oanh-liệt trên, Hưng-Đạo Đại-Vương còn để lại cho hậu-thế những kinh-nghiệm chiến-trường vô giá như Binh-Thư Diệu-Lý Yếu-Lược, Trần-Hưng-Đạo Binh-Thư Yếu-Lược, Vạn-Kiếp Binh-Thư, Hịch Tướng-Sĩ. Chiến thắng quân Nguyên là công đầu, nên Ngài được Vua Trần-Nhân-Tông phong Thái-Sư Thượng-Phụ Thượng-Quốc-Công, Bình-Bắc Đại-Nguyên-Soái Hưng-Đạo Đại-Vương. Khi Ngài mất, nhà Vua đã khóc mà than rằng : " Thượng-Phụ là thạch trụ của nước nhà, mặc áo giáp, cầm mủi nhọn, quét sạch bụi Nguyên-Mông, lấy lại kinh-đô, vỗ yên muôn họ. Nay bỏ trẫm mà đi, tìm đâu được người lo cho dân, yêu nước như Thượng-Phụ ". Nhà Vua đã truyền cho các quan phải mặc áo Hiếu ( áo để tang cho cha mẹ ), còn mình thì đi xe mộc, thắng ngựa trắng đích thân đến tận nơi lo tang-lễ. Ngoài hai đền thờ chính của Ngài tại Thiên-Trường và Vạn-Kiếp được triều-đình thiết-lập, nhiều đền thờ khác cũng được dân chúng dựng trên toàn quốc để tưởng nhớ công ơn. Mặc dù hận chiến-bại, nhưng trong sử-sách nhà Nguyên thời bấy giờ vẫn tôn-kính không giám gọi tên húy của Ngài mà viết là Hưng-Đạo Đại-Vương ( Hình-Tầu Tài-Voòng ).
 
 Hôm nay ôn lại chiến-công hiển-hách có m ột không hai của Hưng-Đạo Đại-Vương, chúng ta đều có niềm kiêu-hãnh về dân-tộc mình, dân-tộc đầu tiên trên thế-giới chiến-thắng đế-quốc Nguyên-Mông. Nhưng chúng ta cũng không khỏi phẩn-uất trước hành-vi khiếp-nhược mới đây của tập-đoàn Cộng-Sản thống-trị trong nước đang mãi quốc cầu vinh. Chúng nỡ đem non sông gấm vóc mà tiền-nhân đã đỗ bao xương máu gầy dựng, dâng cho kẻ thù truyền-kiếp phương Bắc để củng-cố chế-độ phi-nhân; khi kẽ thù chưa có áp-lực bức-bách nào lên đất nước ta. Thật là sỉ-nhục !
 
 Lịch-sử ngàn năm của dân Việt đã chứng-minh tổ-tiên ta từng đòi lại những vùng đất đã mất vào tay kẻ thù bằng quyết-tâm sắt đá và cơ-hội thuận-tiện. Không phải Cộng-Sản Trung-Quốc lúc nào cũng cường-thịnh. Rồi đây nhân lúc bên Tầu có loạn, theo gương giữ nước của Đức-Thánh-Trần, dân Việt ta lại vùng lên chiếm lại những gì đã mất để đất Việt được trường-tồn, nguyên-vẹn với thời-gian. 


 
 
Gia-Đình HQHH/NSW biên-soạn ( Sydney, August 2002 ) 
 

 Tài-liệu tham-khảo :
 
 - Việt-Nam sử-lược của Trần-Trọng-Kim
 
 - Việt-sử tân-biên ( tập 2 ) của Phạm-Văn-Sơn
 
 - Trần-Hưng-Đạo Binh-Thư Yếu-Lược của Nguyễn-Ngọc-Tĩnh Paris 1988
 
 - Nhà Trần trước hiểm-hoạ Nguyên-Mông xâm-lăng của Lam-Giang
 
 - Hưng-Đạo Đại-Vương Trần-Quốc-Tuấn (Bài giảng cho học-sinh trung-học) của Nguyễn-Văn-Thịnh
 
 - Ai đang mãi quốc cầu vinh, Xã-luận của Đại-Dương
 
 - Hưng-Đạo Đại-Vương, đệ I danh tướng toàn cầu của 10H10
 
 - The Encyclopedia of Great Britian ( Volume 18 )16-02-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 54.80.219.236    Tưởng NiệmĐức Thánh Trần  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9715561 hits Page generated in: 0.09375 secs Webmaster