HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9716184 
Tưởng NiệmTưởng Niệm Tử Sĩ Hải Quân
   
Home
Tưởng Niệm
Thời Sự
Hải Quân
Sử Liệu
Tìm hiểu
Sưu Tầm
Video
Giải Trí
Links

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.ĐÀI TƯỞNG NIỆM

Những Chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do của dân tộc và bảo vệ biên cương lãnh hải của đất nước Việt Nam trước làn sóng xâm lăng của Cộng Sản

Họ và Tên
Ngày và Nơi Tử Trận
Đơn Vị
An Văn Điện (K16)
1971? 1972? Năm Căn (CM)
GĐ43NC
Bùi Huy Phong
1976 - T.Cải Tạo Suối Máu
HảiĐội1TuầnDương
Bùi Phương Việt
...?
?
Bùi Viết Thành
...?
TTHL/HQ/SaiGon
Bùi Văn Tấn
30/07/1970-Năm Căn (CM)
HQ225
... Châu (QNT)
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Chính
1965-Bãi Ngao (BT)
Liên ZĐ34-37
Dương Văn Lâu
19?-Tiêm Tôm (Ba Tri)
Liên ZĐ34-37
Ð.T.Trung
Hoàng Sa
HQ10
Đàm Thoại
...?
?
Đào Quang Chính (K17)
04 or 05/1974-Kiên An (RG)
GĐ70TB
Đào Thức
...?
?
Đặng Hữu Thân (K12)
1980-Tử hình-T.tù A30(PY)
TTHL/HQ/NT
Đào Văn Đăng
...?
?
Đào Văn Thảo (K17)
1969-Sơn Rái (PQ)
HQ115
Đào Văn Hải (K17)
...?
?
Đặng Văn Hoành
...?
?
Đặng Văn Sung (K17)
 
Năm Căn
HĐ5DP
Đặng Văn Lộc
 
1972-Kinh Chợ Gạo(MT)
HQ230
Đinh Hoàng Mai
 
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Ðỗ Văn Long
Hoàng Sa
LĐNN
... Đức
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Hoàng Dần
1970
LĐNN
Hoàng Hiền
1965-Ba Rài(MT)
GĐ21XP
Hồ Duy
...?
?
Hồ Đăng Là
...?
?
Hồ Đắc Cung
1969-Vĩnh Hy(CR)
DĐ 26
Huỳnh Bộ
...?
?
Huỳnh Duy Thạch
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Huỳnh Hữu Phúc
...
GĐTB
Huỳnh Van Cư
...?
?
Huỳnh Văn Ngàn
...?
?
Kha Tư Quốc
1970
GĐ...
Lê Anh Dũng
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Lê Anh Tuấn
1975-Thủ Thừa(LA)
GĐ43NC
Lê Đình Hùng
...?
?
Lê Đức Thụ
1970-Kiên Hưng(RG)
GĐ70TB
Lê Ngọc Ẩn
...?
?
Lê Ngọc Thanh
...?
?
Lê Phước Đức
1965-Ba Rài(MT)
GĐ21XP
Lê Thành Nhơn
...  Tuyên Nhơn (MH)
?
Lê Thanh Xuân
...  Tuyên Nhơn (MH)
?
Lê Văn Đơn
1974 - Hoàng Sa
LDNN
Lê Văn Ba (TP)
1974-Thới Thuận
ZD34
 Lê Văn Ngà
...?
?
 Lê Văn Tây
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
...... Lễ
Hoàng Sa
HQ10
Liên Phong
6/1966-Biển Bắc
SPVZH
Long (YT)
1968-Vũng Chào-Sông Cầu
ZD23
Luật (C/U-K6/69TĐ)
1970-Kiên Hưng
GĐ70XP
Lương Đức Khánh
30/07/1970-Năm Căn (CM)
HQ225
Lưu Chuyên
6/1966-Biển Bắc
SPVZH
Lưu Phú Thọ
1965-Cổ Chiên(VB)
DĐ 35
... Mến
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
... Nam
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Ngô Chí Thành
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Ngô Văn Ơn
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Ngô Văn Quyên
....?
?
Ngô Văn Xinh (K17)
09/1970-Năm Căn(CM)
HĐ5ZP
Nguyễn An
...?
?
Nguyễn Công Khanh
30/07/1970-Năm Căn(HQTrU)
HQ225
Nguyễn Đạo
...?
?
Nguyễn Đen
1973-Hồng Ngự(KP)
GĐ23XP
Nguyễn Điền Thông 
....? U-Minh (CM)
GĐ70TB
Nguyễn Đức Bổng
1965-Bãi Ngao (BT)
ZĐ 37
Nguyễn Đức Khải (K17)
1975-Đồng Tiến(TN)
GĐ64TT
Nguyễn Hân
....?
?
Nguyễn Hoàng Thân(TP)
19 ?-Tiêm Tôm (Ba Tri)
Liên ZĐ34-37
Nguyễn Kim Hùng
....?
?
Nguyễn Mạnh Hùng(TP)
1973-Thới Thuận
ZĐ34
Nguyễn Minh Thành(CK)
1965-Bãi Ngao (BT)
Liên ZĐ34-37
Nguyễn Nghi
30/07/1970-Năm Căn (CM)
HQ225
Nguyễn Ngọc Ân
1973-Hồng (KP)
GĐ23XP
Nguyễn Ngọc Cơ (K17)
1970 Nhơn Lý (NT)
HĐ2DP
Nguyễn Ngọc Long
1965-Cổ Chiên(VB)
ZĐ 35
Nguyễn Ngọc Thông
1967-Cổ Lũy (QN)
ZĐ 16
Nguyễn Nhựt Chiêu
06/1974-Cam Ranh(NT)
TTHL/HQ/CR
Nguyễn Phúc Xá
01/1974-Hoàng Sa
HQ4
Nguyễn Phụng (K18) 
1969-Năm Căn
?
Nguyễn Tấn Sĩ
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Nguyễn Thái Minh
04/1975-Hòa Thành(CM)
GĐ72TB
Nguyễn Thành Danh
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Nguyễn Thành Trí (K17) 
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Nguyễn Văn Bang
04/1975-Phan Rang(PT)
HQ11
Nguyễn Văn Bảy
1972-Kinh Vĩnh Tế(CĐ)
GĐ61TT
Nguyễn Văn Bào
1965-Bãi Ngao (BT)
ZĐ34
Nguyễn Văn Bờ (K22)
.... Bình Dương
GĐ...XP
Nguyễn Văn Chép (TS)
1964-Đặc Khu Rừng Sát
HĐ22XP
Nguyễn Văn Đông
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Nguyễn Văn Diệu (TS)
1965-Vũng Rô
HQ405
Nguyễn Văn Duyên
01/1974-Hoàng Sa
HQ16
Nguyễn Văn Hoa
1970-Rạch Sỏi(RG)
BCH/YTTV
Nguyễn Văn Học
1975-Hòa Thành(CM)
GĐ72TB
Nguyễn Văn Hậu (TP)
1968-Sông Cầu
ZĐ23
Nguyễn Văn Hiển
....  Đồng Tâm
LĐNN
Nguyễn Văn Nghĩa
.... Chương Thiện
GĐTB
Nguyễn Văn Nhị
1973
LĐNN
Nguyễn Văn Quang
30/07/1970-Năm Căn (CM)
HQ225
Nguyễn Văn Thạch
01/197-Hoàng Sa
LĐNN
Nguyễn Văn Thuấn(TP)
1968-Sông Cầu
ZĐ23
Nguyễn Văn Thương
1973-Hồng Ngự(KP)
GĐ23XP
Nguyễn Văn Tiết
1965- Bãi Ngao (BT)
Liên ZD34-37
Nguyễn Văn Toàn
.... Đồng Tâm
LĐNN
Nguyễn Văn Tuệ(K22)
03/1975-Năm Căn (CM)
HQ401
Nguyễn Văn Vinh
1965- Bãi Ngao (BT)
Liên ZD34-37
Ngụy Văn Thà
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Phạm Ngọc Châu 
....?
?
Phạm Sĩ Hậu (K17)
CS xử tử tại T.Cải Tạo
?
Phạm Văn Thắng
1965-Bãi Nhao (BT)
Liên ZD34-37
Phạm Việt
6/1968-Biển Bắc
SPVZH
Phùng Độc Lập
1972?
GĐ71TB
...Quang
1973 - Hồng Ngư(KP)
GĐ23XP
Thắng (C/U-K6/69TĐ)
197?-Kiên Hưng
GĐ70XP
Thương Tiến
....?
?
...Thanh
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Thi Văn Sinh
01/1974-Hoàng Sa
HQ10

Trần Lộ

...?
?
Trần Kinh (TP)
1970-Sông Cầu (TH)
ZĐ23
Trần Ngọc Bảo
1965-Ba Rài (MT)
GĐ27XP
Trần Ngọc Diệp(OCS-k1)
04/1975-Phan Thiết
HQ503
Trần Sinh (TP)
1969-Sông Cầu (TH)
ZĐ23
Trần Văn Bằng
01/1974-Hoàng Sa
...
Trần Văn Bảy
01/1974-Hoàng Sa
...
Trần Văn Xe
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Trấn Văn Vấn (K17)
.... Vàm Cỏ Tây
?
Trần Viết Hào
....  Mộc Hóa
?
Trương Ba
...?
?
Trịnh Ảnh Tử
.... Năm Căn (CM)
?
... Trứ (TP)
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
... Trứ(VC)
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Trương Văn Minh
30/07/1970 Năm Căn (CM)
HQ225
Từ Hồng
30/07/1970-Năm Căn (CM)
HQ225
... Tuấn
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Võ Hương (K16) 
....?
?
Võ Văn Quợt
1967-Cù Lao Ốc(KH)
HQ231
Vũ Ngọc Điện (TP)
1965-Trận Vũng Rô
?
Vũ Văn Bang
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Vũ Văn Huân
01/1974-Hoàng Sa
HQ10
Vương Thương
01/1974-Hoàng Sa
HQ10

Rất mong các chiến hữu khắp nơi biết thêm tin tức các anh hùng tử sĩ HQ/VNCH khác hay có sơ suất nào trong bảng tưởng nhớ trên, Xin vui lòng gởi về địa chỉ sau: webmaster 16-02-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 54.162.159.33    Tưởng NiệmTưởng Niệm Tử Sĩ Hải Quân  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9719586 hits Page generated in: 0.09375 secs Webmaster