HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 11449543 
Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHLực lượng Hải Quân VNCH
   
Hình thành HQ/VNCH
Lực lượng Hải Quân VNCH
TT/HL/HQ Nha Trang
Luật Biển và Vịnh Bắc Việt
Vịnh VAN FONG (Nha Trang)
Nếp sống thủy sinh dân tộc
Lực lượng Hải Tuần
Vùng IV ZH: Những ngày cuối
Tài liệu K18/SQHQ mãn khóa
Chuyến hải hành sau cùng HQ
HQVNCH bảo vệ non sông
Thánh tổ người Nhái
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Liên Đoàn 5 Tuần Thám
Lực Lượng Đặc Nhiệm 213
Vai trò của Hải Quân VNCH
Hình ảnh các Cựu Tư Lệnh HQ
Diễn hành ngày Hải Quân1973
Các đơn vị và căn cứ HQVN
Giang Đoàn 22 Xung phong
Các loại cờ truyền tin HQ
Hình ảnh Hải quân sưu tập
Hình ảnh các loại chiến hạm
Hình ảnh các chiến đĩnh
Hình ảnh L/L Duyên Phòng
Hình ảnh Lực Lượng Yễm Trợ
Hình ảnh các tàu Chuyển Vận
Giang Đoàn Xung Phong
Lực Lượng Đặc Nhiệm 99
Mây và Khí tượng
Huy chương & cấp bậc HQVNCH
Thoáng suy tư về Đ/Đ Cang
Sự Kiện Vịnh Bắc Việt 1964
Trường Hàng Hải Việt Nam
Phỏng vấn bà Hồ Tấn Quyền
Tìm về kỷ niệm Hải quân
Câu chuyện về Hải Tuần
Trận Tuyên Nhơn - Mộc Hóa
Chuyến Convoi đến Nam Vang
Ngày cuối cùng của HQ406
HQ4 săn tàu địch xâm nhập
Chiến sĩ HQ Lê Anh Tuấn
Liên Đoàn Đặc Nhiệm Hổ Biển
Căn cứ Sea Float
HQ225 - Phúc trình tổn thất
Số phận của chiến hạm HQ406
Lực Lượng Hải Thuyền VNCH
Chiến Dịch Sóng Tình Thương
Liên Đoàn Người Nhái VNCH
Giang Đoàn 26 Xung Phong
Diễnbiến khiến Mỹ thamchiến
BTL/HQ Vào Giờ Phút Chót
Vùng IV/ZH những ngày cuối
Phù hiệu các đơn vị HQVNCH
HQ802: Những ngày cuối
Công tác cuối cùng của HQ09
Phỏng vấn cựu Đ/tá Đỗ Kiểm

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Lực Lượng Hải Quân VNCH

Lực Lượng Biển

Lưu ý : Xin click vào tên các loại chiến hạm bên dưới để biết thêm chi tiết

TT
Loại Chiến Hạm
Tên Loại
Số Lượng
1
DER - Destroyer Escort and Ricket
02 chiếc
2
WHEC - White High Endurance Cuttert
07 chiếc
3
PGM - Patrol Gunboat Motort
20 chiếc
4
PCE - Patrol Craft Escort
09 chiếc
5
LSSL - Landing Ship Support Large
07 chiếc
6
LSIL - Landing Ship Infantry Light
05 chiếc
7
LST - Landing Ship Tank
06 chiếc
8
LSM - Landing Ship Medium
05 chiếc
9
LSMH - Landing Ship Medium Hospital
02 chiếc
10
YOG  -  Yard Oiler
06 chiếc
11
AGP - Auxiliary General Purpose
02 chiếc
12
ARL - Landing Craft Repair Ship
01 chiếc
13
YFR - Refrigerated Covered Lighter
01 chiếc
14
LCU - Landing Craft Utility
16 chiếc
15
YLLC - Salvage Light Lift Craft
03 chiếc
16
WLV  -  Lights Ship
01 chiếc
17
UB - Utility Boat 100 Feet
05 chiếc
18
APL - Auxiliary Personnel Lighter
02 chiếc
19
AFDL - Small Auxiliary Floating Drydock
02 chiếc
20
YR  -  Floating Repair
06 chiếc
21
FNC  -   Floating Naval Club
01 chiếc
22
YD  -  Floating Crane
01 chiếc
23
WPB  -  Patrol Boat
26 chiếc
24
PCF  –  Patrol Craft Fast
103 chiếc
25
Junk Kiên Giang
06 chiếc
26
Junk  Yabuta
151 chiếc
27
CJ - Command Junk
46 chiếc
28
CR/FC - Coastal Raider/Ferro Cement
71 chiếc

Lực Lượng Sông

Lưu ý : Xin click vào tên các loại chiến đĩnh bên dưới để biết thêm chi tiết

 
TT
Loại Chiến Đĩnh
Tên Loại
Số Lượng
29
CDT - Commandement
13 chiếc
30
CCB - Command Communication Boat
09 chiếc
31
LCM  -  Monitor
23 chiếc
32
Monitor
15 chiếc
33
Zippo
06 chiếc
34
Douche and Dredge
02 chiếc
35
ASPB - Assault Support Patrol Boat
81 chiếc
36
STCAN /  Fom
41 chiếc
37
RPC  -  River Patrol Craft
27 chiếc
38
PBR  -  Patrol River Boat
300 chiếc
39
LCM  -  Recharger
06 chiếc
40
LCM   -  Refueler
10 chiếc
41
CSB  -  Combat Salvage Boat
04 chiếc
42
HSSC  -  Heavy Seal Support Craft
07 chiếc
43
LCM  -  Fire
01 chiếc
44
MSR - Minesweeper River
06 chiếc
45
MSM  -  Minesweeper Mechanized
07 chiếc
46
LCM-MS   Minesweeperr
06 chiếc
47
MLMS - Monitor Launch Minesweeper
10 chiếc
48
Picket  Boat
24 chiếc
49
LCPL - Landing Craft Personnel Large
23 chiếc
50
Vedette
20 chiếc
51
Boston  Whaler
32 chiếc
52
Viper
07 chiếc
53
Skimmer
33 chiếc
54
LCM - 8   Landing Craft Mechanized - 8
50 chiếc
55
LCM - 6   Landing Craft Mechanized - 6
108 chiếc
56
LCM - 3   Landing Craft Mechanized - 3
25 chiếc
57
Alpha
94 chiếc
58
LCVP  -  Landing Craft Vehicle Personnel
61 chiếc
59
YTL  -  Small Harbor Tug
10 chiếc
60
YTM  -  Medium Harbor Tug
03 chiếc
61
LCM  -  Pusher
04 chiếc
62
LCVP  -  Pusher
05 chiếc


11-05-2005

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 3.235.181.103    Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHLực lượng Hải Quân VNCH  

Copyright © 2003 - 2020 hqvnch.net
Website: 11452825 hits Page generated in: 0.4394531 secs Webmaster