HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9933148 
Sử LiệuTài liệu Lịch sử Quốc tếHistory of Communism
   
Bản Tuyên Ngôn QT/NQ
Công Ước Quốc Tế 1966
Universal Declaration of Human R
The Law of the Sea 1982-UN
G.W.Bush Inaugural Address
History of Communism
Honor Victims Communism
Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ
Bài diễn văn của JF.Kennedy
Diễn Văn G.W.Bush 12/06/07
Diễn văn TT Bush tại HĐ/LHQ
Nghị Định Thư Kyoto
9 bài luận tội Đảng CSTQ
Tuyên bố TC lãnh hải 4/9/58
Quốc ca và Quốc Kỳ Úc
Bản Quốc ca Pháp
Obama’s Speech in Cairo
NQ25Texas cấm treo cờ VC
Lá thư lịch sử Sirik Matak
The Long Telegram
Hung thần của Tự Do Báo Chí

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


History of Communism

Documenting Communism's Crimes Against Humanity
    In October 1917, the Bolshevik Revolution -- the murderous Russian coup-d'etat -- birthed the deadliest mass killing force ever visited upon the human race: Communism. In less than 100 years, Communism has claimed more than 100 million lives. Today, it continues to enslave one-fifth of the world's people.
    And yet the United States, Communism's greatest challenger and a symbol of freedom to the world, has no memorial to commemorate these victims. We have no enduring reminder of the murderous legacy of totalitarianism. We have no place to teach current and future generations why America fought to end what President Kennedy called the "long twilight struggle" against Communist oppression.

Never Forget
    This must change. A free people cannot afford to forget the evils of Communism. We cannot allow the atrocities of Lenin, Stalin, Mao, and Castro to fade into the background of history. We must not forget the trail of blood and tears this utopian deception always leaves behind:
        - When the Bolsheviks murdered their way into power...
        - When Lenin destroyed hundreds of thousands of Cossacks...
        - When the Kremlin starved more than six million in Ukraine...
        - When Mao murdered tens of millions of Chinese peasants during his "land reforms"...
        - When Ho Chi Minh sent 850,000 Vietnamese to their graves in "education camps"...
        - When Castro buried dissenters in the infamous Isle of Pines...
        - When the student voices of freedom were silenced at Tiananmen Square...

A Moral Blind Spot
    It is a great moral failing for a free society to misunderstand the extent of Communism's atrocities. While the horrors of Nazism are well known, who knows that the Soviet Union murdered 20 million people? Who knows that China's dictators have slaughtered an estimated 60 million? Who knows that the Communist holocaust has exacted a death toll surpassing that of all of the wars of the 20th century combined?
    Just as we must grasp Communism's brutality, we must understand the true cause of this era's most significant event: the fall of the Soviet Union. As Vaclav Havel said, "The fall of the Communist empire is an event on the same scale of historical importance as the fall of the Roman Empire." The West's triumph over the "evil empire" was no accident of history. It was the result of a calculated strategy by a grand alliance of political, military, religious, business and labor leaders. These leaders deserve credit for the victory over Communism many thought impossible.

The Battle Continues
    Sadly, the specter of Communism still haunts the world. In Russia, one-third of the people believe that Stalin "did more good than bad for the country," according to a recent poll. In China, thousands of dissidents are imprisoned in the slave labor camps known as the laogai. In North Korea, masses starve as the leadership threatens to unleash nuclear war. In Cuba, dissidents are routinely imprisoned for peacefully petitioning for democratic reform.
    Because of this, the Cold War victory remains incomplete. A free society must not allow itself to be content until everyone recognizes Communism is a road to terror and oppression.

(from http://www.victimsofcommunism.org/)19-12-2005

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 18.212.222.217    Sử LiệuTài liệu Lịch sử Quốc tếHistory of Communism  

Copyright © 2003 - 2019 hqvnch.net
Website: 9936537 hits Page generated in: 0.109375 secs Webmaster