HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9716155 
Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaTranh chấp ĐảoTrường Sa
   
Hoàng và Trường Sa thuộc VN
Tìm hiểu trận chiến Hoàng Sa
Lược thuật trận Hoàng Sa
Hoang Sa Naval Battle
The Paracel Islands Sea Battle
Bản đồ Hoàng Sa cập nhật
Dử liệu mới HQ10-Hoàng Sa
Battle for the Paracel Is
Battle of Hoang Sa 1974
TH/HQ phản đối Trung Cộng
Trung Cộng đổ bộ Hoàng Sa
Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa
Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà
Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh H. Mai
Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây
Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí
Văn Tế Tử Sĩ Hoàng Sa
S Diego: Tưởng niệm HoàngSa
Hình: Hải chiến Hoàng Sa 74
Lực lượng TC chiếm Hoàng Sa
Thư TT Thiệu gởi TT Nixon
HQ10 đi vào lịch sử
Trung Cộng lập Huyện Tam Sa
Quan điểm TC về Hoàng Sa
Times Magazine: Paracels 74
Tuyên Cáo VNCH về HS 1974
Biến cố Hòang Sa 1956
Tuyên cáo TC về trận HS 74
Hoàng Sa 74-Điện thư TĐS Mỹ
Tài liệu liên hệ trận HS 74
Tuyên cáo V/v Tàu xâm lăng
Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa
Tường Trình Ủy Khúc về HQ10
Hoàng Sa Qua Các Nhân Chứng
Bản lên tiếng về chủ quyền
Đại cương quần đảo Hoàng Sa
Chủ quyền trên các đảo
Dữ kiện về Hoàng &Trường Sa
Tranh chấp ĐảoTrường Sa
CSVN sai lầm chiến lược
Trường Sa Chiến 1988
Đài Loan chủ quyền Taiping
Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng Sa
Biến cố Trường Sa tháng2/74
Chủ quyền VN trên biển Đông
Phân tích khả năng TC&VNCH
Biên giới trên vịnh Bắc Bộ
Sắc Chỉ Minh Mạng bảo vệ HS
Tài liệu mới: Bản đồ H.Sa
Tờ châu bản thời Bảo Đại
Hai bản đồ quý hiếm
Bản đồ của Matteo Ricci
TQLC/VNCH tại Hoàng Sa 1959
VNCH chiếm đảo Nam Yết 1973
Tấm Dư đồ bị lãng quên
Một tấm Dư đồ bị lãng quên
Bản đồ Trường Sa cập nhật
Kế hoạch cưỡng chiếm HS1974
Cột mốc chủ quyền TS 1956
TT Thiệu với Hải chiến HS
Châu bản thời M.Mạng&T.Trị

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

(Xin đưa mũi tên chuột vào mỗi Tên của đảo (bản dưới), hình sẽ hiện lên trên.)

01.Alicia Annie     02.Alison Reef     03.Ardasier Reef     04.Bombay Shoal
05.Boxell Reef      06.Canada Barque   07.Central Reef      08.Commodore Reef
09.CornwallisSth    10.Cuarteron Reef  11.Dallas Reef       12.Discovery Reef
13.Fiery Cross      14.Fiery Pontoon   15.First Thomas      16.Half Moon Shoal
17.Hardy Reef       18.Investigator    19.Irving Reef       20.ItuAba Island
21.Jackson Reef     22.Johnson Ptoon   23.Livock Reef       24.Loaita Bank
25.Mariveles Reef   26.MischiefPtoon   27.Mischief Reef     28.Namyit Island
29.North Danger     30.Pearson Reef    31.Pigeon Reef       32.Rifleman Bank
33.Royal Captain    34.Royal Charlotte 35.Sabina Shoal      36.Second Thomas
37.Spratly Reef     38.Subi Reef       39.Taiping Reef      40.Thitu Reef
41.Tizard Bank      42.Union Reef      43.West Reef         44.WestYork Is

TRANH CHẤP QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

    Trường Sa là một dãy đảo, rạng đá thấp, đụn cát, bải cạn chiếm một vùng rộng lớn trên biển Nam Trung Hoa (South China Sea), nằm về phía Tây của Palawan thuộc Đảo Philippine  và cách bờ biển Nam Việt Nam 500Km về hướng Đông.
    Quần đảo Trường Sa trải rộng một diện tích lên tới 200,000Km2 với chiều dọc 900Km từ Bắc xuống Nam và chiều rộng 800Km từ Đông sang Tây với khoảng 8 đảo, 26 rạng đá, 21 bải cạn và 10 đụn cát. Hầu hết các đảo ngập chìm dưới mực nước khi thủy triều dâng cao, chỉ còn một số ít (chừng 1/4) tương đối hơi cao hơn mực nước thủy triều. Đảo lớn nhứt của chòm đảo Trường Sa là Itu Aba (Taiping - Ba Bình) với diện tích chừng 0.5Km2.
    Vùng phía Tây Bắc của quần đảo Trường Sa gồm North Danger Reefs, Thitu Reefs, Tizard Bank, Union Reefs and Loaita Bank kết hợp thành một dãy đảo tương đối lớn với Northwest Cay and Southwest Cay nổi cao lên từ North Danger Reefs; Thitu Island nằm trên Thitu Reefs; Loaita Island and Lankiam Cay trên Loaita Bank; Itu Aba Island, Namyit Island and Sand Cay trên Tizard Bank; Sin Cowe Island and Sin Cowe East Island trên the Union Reefs.
    Quần đảo trường Sa đối với Tây Phương có tên là 'The Spratly Islands', đối với Philippine là 'The Kalaya'an Island Group' và đối với Trung Cộng là 'the Nansha Archipelago' và hiện còn là nơi để các quốc gia trong vùng tranh chấp như Việt Nam, Trung Cộng, Philippines, Malaysia và Brunei nhưng chỉ có Việt Cộng và Trung Cộng là 2 nước Cộng sản tranh chấp gay gắt nhứt chẳng những với nhau mà còn đối với các nước liên hệ.
    Theo tài liệu của http://worldstatesmen.org/Paracel_Spratly.html cho biết là Trung Cộng đã chiếm giử một số đảo từ trong tay của Việt Nam và Philipines bao gồm các đảo:
01. Đảo Châu Viên - Cuarteron reef, từ Việt Nam.
02. Đảo Chử Thập - Fiery Cross reef, từ Việt Nam.
03. Đảo Gaven -Garven reef, từ Việt Nam.
04. Đảo Huy Cơ -Hughes reef, từ Việt Nam.
05. Đảo Gạc Ma - Johnson reef, từ Việt Nam.
06. Đảo Mischief -Mischief reef, từ Philipines
07. Đảo Xubi -Subi reef, từ Việt Nam.
    Riêng Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên 21 đảo sau đây: Alison, Amboyan, Barque Canada, Central, London, Cornwallis South, East London, Da Gri-san, Da Hi Gen, Great Discovery, Ladd, Landsdowne, Pearson, Petley, Sand, Sin Cowe, South Reef, South West Cay, Spratly, Tennent, and West London)
    Philippines trên 8 đảo: Loaita, Nanshan, West York, Lamkian Cay, Thitu, North East Cay, Flat, and Commodore Reef.
    Và Malaysia trên 3 đảo: Ardasier, Mariveles and Swallow Reefs)
    Chỉ có Đài Loan làm chủ một đảo duy nhứt là Itu Aba (đảo Ba Bình-Taiping Jiao) lớn nhứt trong quần đảo Trường Sa.
    Nước cuối cùng là Brunei, năm 1984 đã thiết lập được một vùng đánh cá phía Nam đảo Trường Sơn bao gồm đảo Louise Reef.
    Theo nguồn tin từ website sau đây: http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/spratly.htm cũng cho thấy là TC đã chiếm một số đảo từ Việt Nam trong 1978. Đến năm 1988 TC lại chiếm luôn đảo Johnson Reef.
    Dưới đây là tư liệu chính thức trong cuốn Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam 1955-2005 của Cộng sản VN:
“Trong những tháng đầu năm 1988, nước ngoài cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa. Trước tình hình đó, ngày 4/3/1988, thường vụ Quân chủng họp nhận định : Nước ngoài đã cho quân chiếm giữ Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Xu Bi, Huy Gơ. Ta xây dựng thế trận phòng thủ ở các đảo Tiên Nữ, Đá Lát, Đá Lớn, Đá Đông, Tốc Tan, bước đầu ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của hải quân nước ngoài ra các đảo lân cận. Song đối phương có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và Đông kinh tuyến 1150 . Căn cứ vào tình hình xung quanh khu vực Trường Sa, thường vụ Đảng ủy Quân chủng xác định: Gạc Ma giữ vị trí quan trọng, nếu để hải quân nước ngoài chiếm giữ sẽ khống chế đường qua lại của ta tiếp tế, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa. Vì vậy, thường vụ Đảng ủy Quân chủng hạ quyết tâm đóng giữ các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao... Thường vụ Đảng ủy Quân chủng giao cho Lữ đoàn 125 cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ này.
Trong khi đó, hải quân nước ngoài sau khi chiếm giữ trái phép Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Xu Bi, Huy Gơ cũng đang có ý đồ chiếm giữ ba đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao nhằm gây thanh thế ở khu vực Trường Sa và trên Biển Đông. Đầu tháng 3/1988, nước ngoài huy động lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu hoạt động ở đây thường xuyên có từ 9 đến 12 tàu chiến gồm : 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và 1 pông tông lớn.”
    Bộ ngoại giao Việt gian cứ luôn mồm to tiếng là Việt Nam có toàn quyền trên quần đảo Trường Sa, thế nhưng bộ chính trị Việt gian lại âm thầm dâng nhiều đảo cho giặc. Việc bộ chính trị Việt gian hợp tác nghiên cứu và khai thác dầu hỏa với TC đã nói rõ đều đó.
    Trong thực tế, hiện tại Trung Cộng đã kiểm soát những đảo dưới đây:
01. Đảo Châu Viên - Cuarteron reef – Huayang Jiao, chiếm từ Việt Nam
02. Đảo Chử Thập - Fiery Cross Reef – Yonshu Jiao, chiếm từ Việt Nam.
03. Đảo Gaven - Gaven reef – Nanxun Jiao, chiếm từ Việt Nam.
04. Đảo Huy Cơ -Hughes reef, từ Việt Nam.
05. Đảo Gạc Ma - Johnson Reef (South) – Chigua Jiao, chiếm từ Việt Nam.
06. Đảo Mischief reef – Meiji Jiao, chiếm từ Philipines.
07. Đảo Xubi - Subi reef – Zhubi Jiao, chiếm từ Việt Nam.
08. Đảo Len Dao – London Reef- chiếm từ Việt Nam.
09. Đảo Lát - Ladd reef – Riji Jiao, chiếm từ Việt Nam.
10. Đảo First Thomas Shoal
11. Đảo Kennan reef20-12-2005

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 54.162.159.33    Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaTranh chấp ĐảoTrường Sa  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9719557 hits Page generated in: 0.125 secs Webmaster