HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 11439964 
Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCH
   
Hình thành HQ/VNCH
Lực lượng Hải Quân VNCH
TT/HL/HQ Nha Trang
Luật Biển và Vịnh Bắc Việt
Vịnh VAN FONG (Nha Trang)
Nếp sống thủy sinh dân tộc
Lực lượng Hải Tuần
Vùng IV ZH: Những ngày cuối
Tài liệu K18/SQHQ mãn khóa
Chuyến hải hành sau cùng HQ
HQVNCH bảo vệ non sông
Thánh tổ người Nhái
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Liên Đoàn 5 Tuần Thám
Lực Lượng Đặc Nhiệm 213
Vai trò của Hải Quân VNCH
Hình ảnh các Cựu Tư Lệnh HQ
Diễn hành ngày Hải Quân1973
Các đơn vị và căn cứ HQVN
Giang Đoàn 22 Xung phong
Các loại cờ truyền tin HQ
Hình ảnh Hải quân sưu tập
Hình ảnh các loại chiến hạm
Hình ảnh các chiến đĩnh
Hình ảnh L/L Duyên Phòng
Hình ảnh Lực Lượng Yễm Trợ
Hình ảnh các tàu Chuyển Vận
Giang Đoàn Xung Phong
Lực Lượng Đặc Nhiệm 99
Mây và Khí tượng
Huy chương & cấp bậc HQVNCH
Thoáng suy tư về Đ/Đ Cang
Sự Kiện Vịnh Bắc Việt 1964
Trường Hàng Hải Việt Nam
Phỏng vấn bà Hồ Tấn Quyền
Tìm về kỷ niệm Hải quân
Câu chuyện về Hải Tuần
Trận Tuyên Nhơn - Mộc Hóa
Chuyến Convoi đến Nam Vang
Ngày cuối cùng của HQ406
HQ4 săn tàu địch xâm nhập
Chiến sĩ HQ Lê Anh Tuấn
Liên Đoàn Đặc Nhiệm Hổ Biển
Căn cứ Sea Float
HQ225 - Phúc trình tổn thất
Số phận của chiến hạm HQ406
Lực Lượng Hải Thuyền VNCH
Chiến Dịch Sóng Tình Thương
Liên Đoàn Người Nhái VNCH
Giang Đoàn 26 Xung Phong
Diễnbiến khiến Mỹ thamchiến
BTL/HQ Vào Giờ Phút Chót
Vùng IV/ZH những ngày cuối
Phù hiệu các đơn vị HQVNCH
HQ802: Những ngày cuối
Công tác cuối cùng của HQ09
Phỏng vấn cựu Đ/tá Đỗ Kiểm

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


DescriptionAuthor
1. TÀI LIỆU HẢI QUÂN VNCH 
1. Quá trình hình thành Hải Quân VNCH Nguyễn Văn Ơn
2. Lực lượng Hải Quân VNCH 
3. Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang Nguyễn Tấn Đơn
4. Luật biển LHQ và Trường hợp Vịnh Bắc Việt Vũ Hữu San
5. Vịnh VAN FONG (Nha Trang) Phan Hữu Niệm
6. Hải-Quân Và Nếp SốngThủy-Sinh theo dòng sinh-mệnh Vũ Hữu San
7. Lực lượng Hải Tuần 
8. Vùng IV ZH: Những ngày cuối Nguyễn Hữu Duyệt
9. Tài liệu về ngày mãn khóa của Khóa 18/SQHQ/HQ/NT 
10. Chuyến hải hành sau cùng của Hải Quân VNCH tháng 4/1975 Trần Lý
11. HQVNCH bảo vệ non sông và lãnh hải 
12. Truyền tích Thánh-Tổ Người Nhái HQVN Lê đình An
13. Danh Sách các Chiến Hạm HQ/VNCH di tản tháng 4/1975 Phạm Đình San
14. Liên Đoàn 5 Tuần Thám Nguyễn văn Ơn
15. Lực Lượng Đặc Nhiệm 213 Ng tấn Đơn
16. Vai trò của Hải Quân VNCH Bùi Tiến Hoàn
18. Hình ảnh các Vị Cựu Tư Lệnh Hải Quân VNCH 
20. Diễn hành ngày Hải Quân 1973 Bạch Đằng Sài Gòn 
21. Các đơn vị và căn cứ HQVN 
23. GĐ22XP hành quân cứu Tiểu đoàn 52 BĐQ Nguyễn Sỹ Anh
24. Các loại cờ truyền tin Hải Quân 
26. Sưu tầm hình ảnh HQ/VNCH 
27. Hình ảnh các loại chiến hạm Tuần Dương 
28. Hình ảnh các chiến đĩnh thuộc Lực lượng HQ/VNCH 
29. Hình ảnh các chiến đĩnh L/L Duyên Phòng HQ/VNCH 
30. Hình ảnh các loại chiến hạm Yễm Trợ của HQ/VNCH 
31. Hình ảnh các loại Chiến hạm Chuyển Vận HQ/VNCH 
32. Giang Đoàn Xung Phong Nguyễn Văn Ơn
33. Lực Lượng Đặc Nhiệm 99 Lê Hữu Dõng
34. Mây và khí tượng 
35. Huy chương và hệ thống cấp bậc Hải Quân VNCH 
37. Một thoáng suy tư về Đô Đốc Chung Tấn Cang Nguyễn Bá Trang
38. Sự Kiện Vịnh Bắc Việt 1964 Trần Ðỗ Cẩm
39. Trường Hàng Hải Việt Nam Bùi Ngọc Hương
40. Phỏng vấn bà quả phụ TLHQVNCH Hồ Tấn Quyền 
41. Tìm về kỷ niệm Hải quân 
42. Câu chuyện về Hải Tuần HQTrtá Ng Mạnh Trí
43. Trận Tuyên Nhơn - Mộc Hóa Đoàn Quang Vũ
44. Chuyến Convoi đến Nam Vang Hoàng Quốc Việt(OCS)
45. Ngày cuối cùng của HQ406 Hoàng Sa NQT
46. HQ4 săn đánh tàu địch xâm nhập biển Phú Quốc VN Express
47. Chiến sĩ HQ Lê Anh Tuấn 
48. Liên Đoàn Đặc Nhiệm “Hổ Biển” Lê Bá Thông
49. Căn cứ Sea Float Năm Căn - Cà Mau Truong Thanh Viet
50. HQ225 - Phúc trình tổn thất bị mìn trong chiến dịch THD4 
51. Số phận của Hải Vận Hạm HQ406 Nguyễn Văn Trung
52. Lực Lượng Hải Thuyền VNCH Nguyễn Văn Ơn
53. Chiến Dịch Sóng Tình Thương ở Năm Căn năm 1963 Nguyễn Văn Ơn
54. Liên Đoàn Người Nhái VNCH NN Lê Đình An
55. Giang Đoàn 26 Xung Phong tại chiến trường Trần Đỗ Cẩm
56. Diễn biến khiến Mỹ tham chiến VN Nguyễn Văn Ơn
57. Hồi ký về Những Giờ Phút chót tại BTL/HQ/VNCH Phạm Kim
58. Vùng IV/ZH những ngày cuối Nguyễn Hữu Duyệt
59. Phù hiệu các đơn vị HQVNCH 
60. Cơ Xưởng Hạm Vĩng Long (HQ802): Những ngày cuối 
61. Chuyến công tác cuối cùng của HQ09 Hoàng Đình Báu
62. Phỏng vấn cựu Đ/tá Đỗ Kiểm v/v di tản cuối cùng của HQVNCH. 

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 35.173.48.53    Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCH  

Copyright © 2003 - 2020 hqvnch.net
Website: 11443248 hits Page generated in: 14 secs Webmaster