HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9712318 
Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaBattle for the Paracel Is
   
Hoàng và Trường Sa thuộc VN
Tìm hiểu trận chiến Hoàng Sa
Lược thuật trận Hoàng Sa
Hoang Sa Naval Battle
The Paracel Islands Sea Battle
Bản đồ Hoàng Sa cập nhật
Dử liệu mới HQ10-Hoàng Sa
Battle for the Paracel Is
Battle of Hoang Sa 1974
TH/HQ phản đối Trung Cộng
Trung Cộng đổ bộ Hoàng Sa
Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa
Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà
Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh H. Mai
Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây
Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí
Văn Tế Tử Sĩ Hoàng Sa
S Diego: Tưởng niệm HoàngSa
Hình: Hải chiến Hoàng Sa 74
Lực lượng TC chiếm Hoàng Sa
Thư TT Thiệu gởi TT Nixon
HQ10 đi vào lịch sử
Trung Cộng lập Huyện Tam Sa
Quan điểm TC về Hoàng Sa
Times Magazine: Paracels 74
Tuyên Cáo VNCH về HS 1974
Biến cố Hòang Sa 1956
Tuyên cáo TC về trận HS 74
Hoàng Sa 74-Điện thư TĐS Mỹ
Tài liệu liên hệ trận HS 74
Tuyên cáo V/v Tàu xâm lăng
Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa
Tường Trình Ủy Khúc về HQ10
Hoàng Sa Qua Các Nhân Chứng
Bản lên tiếng về chủ quyền
Đại cương quần đảo Hoàng Sa
Chủ quyền trên các đảo
Dữ kiện về Hoàng &Trường Sa
Tranh chấp ĐảoTrường Sa
CSVN sai lầm chiến lược
Trường Sa Chiến 1988
Đài Loan chủ quyền Taiping
Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng Sa
Biến cố Trường Sa tháng2/74
Chủ quyền VN trên biển Đông
Phân tích khả năng TC&VNCH
Biên giới trên vịnh Bắc Bộ
Sắc Chỉ Minh Mạng bảo vệ HS
Tài liệu mới: Bản đồ H.Sa
Tờ châu bản thời Bảo Đại
Hai bản đồ quý hiếm
Bản đồ của Matteo Ricci
TQLC/VNCH tại Hoàng Sa 1959
VNCH chiếm đảo Nam Yết 1973
Tấm Dư đồ bị lãng quên
Một tấm Dư đồ bị lãng quên
Bản đồ Trường Sa cập nhật
Kế hoạch cưỡng chiếm HS1974
Cột mốc chủ quyền TS 1956
TT Thiệu với Hải chiến HS
Châu bản thời M.Mạng&T.Trị

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


The Battle for the Paracel Islands
"HQ-10 Was Lost But Not Forgotten"
January 1974 

    Sadly, but bravely, the Patrol Craft Escort vessel PCE-10 described above - known more appropriately in the South Vietnamese Navy as Nhat-Tao (HQ-10) - was lost in early 1974 during an engagement between VNN forces and those of the Peoples Liberation Navy (PLAN) in a dispute over control of the Paracel Islands (Hoang Sa in Vietnamese)
    This small group of islands are located approximately 200 nautical miles due east of Danang. And, although too small to be inhabited by a permanent population, they were never-the-less an important historical and strategic possession of Vietnam. This claim of sovereignty dates back centuries. However, the Peoples Republic of China felt they could displace this claim based upon a proclamation made by them in September 1958, and acknowledged by then North Vietnamese Prime Minister Pham-Van-Dong.
    Contradicting this disputed proclamation, the South Vietnamese Government continued to maintain a small weather observation garrison on Pattle Island, the largest island in this group. And no action was initiated by the Peoples Liberation Army (PLA) to displace this presence.
Until January of 1974
    On January 17, after delivering six South Vietnamese Army officers and an American observer to the Paracels for an inspection tour, the VNN Patrol Cruiser Ly-Thuong-Kiet (HQ-16), an ex-USCG High Endurance Cutter, discovered two Chinese "armored fishing trawlers" were laying off Drummond Island supporting troops from the PLA that had occupied the territory. In addition, Chinese soldiers were observed around a bunker on nearby Duncan Island, with a PLAN landing ship moored directly on the beach.     
    The CO of HQ-16, CDR Thu, reported his findings back to the regional headquarters in Da Nang, and also sent over 15 people to guard the small island of Money. CDR Thu's report was routed immediately over to Saigon, where a hastily formed meeting by President Thieu and his cabinet decided to attempt eviction of the PRC forces.
    Overnight on January 18, a small VNN force comprised of Destroyer Escort Tran-Khanh-Du (HQ-4), ex-USS Forster, DER-334, and the Patrol Cruiser Tran-Binh-Trong (HQ-5), ex-USCG High Endurance Cutter, was dispatched from the Da Nang area under the overall command of Captain Ha-Van-Ngac. Patrol Craft Nhat-Tao (HQ-10), which was proceeding to Da Nang for repair of one of her engines, was also diverted to join the small flotilla of VNN ships that was converging on the Paracels.

    While waiting for the arrival of the other ships, CDR Thu on HQ-16 landed a team of Vietnamese commandos on Robert Island (Cam Tuyen) to investigate some PRC flags installed on this tiny spit of land. No PLA forces were present on the island, so the commandos returned to their ship. However, shortly after arriving back aboard, two PLAN Komar-class guided missle gun boats started churning up the waters in the vivinity of the collection of small islands.      

The possibility of peaceful restoration of the islands became highly unlikely.
    Permission to attack the intruding PRC forces was transmitted to Captain Ngac later in the day of January 18, with one stipulation: President Thieu wanted the navy to try to "parley" with the Chinese first. Accordingly, the commander of the VNN task force arrayed his ships around Duncan Island during the evening in preparation for a confrontation early on the morning of the 19th. Meanwhile, two additional PLAN Komar-class missile craft arrived in the area. This had the effect of further deterioration to an already very tense situation.
    As the tide crested on the following morning, HQ-5 lowered a brace of rubber landing craft over the side, heading for Duncan. Twenty Vietnamese Navy commandos, led by a lieutenant junior grade (Trung Uy), waded through the surf and onto the high ground waving a white flag, indicating a desire to talk. Instead, the larger than expected Chinese ground force began advancing toward the small party from several directions. Captain Ngac ordered a retreat. As the Vietnamese began nudging their boats back into the water, the PLA troops opened fire. The Trung Uy and two of his men fell dead in the raging surf.
    The flotilla commander, in direct radio communications with the VNN Headquarters staff in Saigon, requested instructions. After only a short period of deliberations, the word from Saigon was emphatically relayed:  "SHOOT!!"
    Captain Ngac immediately translated the order into action as his four vessels began moving toward and taking on the two armed trawlers, one landing craft and four missle gunboats with devastating fire. The melee that resulted was fast paced, close in, and deadly. The two groups of ships were some times as close as only 1600 yards as they blasted away at one another. One of the trawlers was sunk, as was one of the gunboats. And the landing craft received damage from the Vietnamese gunners, as did one of the other gunboats.
    But HQ-10 took a direct hit from a surface-to-surface missle and, spewing smoke and fire from her bridge, went dead in the water with her guns silent. HQ-16 also received damage from an errant three inch round from HQ-4 but continued to fight on, scoring additional hits.
    A seaman below decks on the Nhat-Tao rushed up to the gun deck to find the gun crew dead and the 40 mm weapon jammed. Although not a gunner's mate, Seaman (Ha Si) Tay cleared the gun and resumed firing on the PLAN vessels. The Chinese concentrated their firepower on this renewed source of danger, and Tay quickly went down fighting as the fate of his ship became all too evident.
"HQ-10 was going under"
    After only thirty-five minutes (10:25 to 11:00 AM), the furious battle was over. Both groups of ships began rapidly pulling away from one another. The PLAN toward Hainan, and the South Vietnamese in the opposite direction toward Da Nang.
    As the disengagement took place, word reached Saigon from the Americans that, although the US would not provide assistance in what they deemed to be a local dispute, they did advise that radar reports from US Naval sources indicated that a flight of MIG-21's had taken off from Hainan headed toward the Paracels, with at least one Chinese Guided Missle Criuser also moving in that direction at high speed.
    With this news, the only recourse for the Vietnamese was to retire completely. Captain Ngac ordered HQ-4 to escort the crippled HQ-16 back to Da Nang. HQ-5, with the commander of the flotilla on board, would begin an "expanding square" search for survivors from HQ-10.
    But it would not be until several days later that a Dutch tanker and a Vietnamese fishing boat boat pulled only thirty-seven survivors of the sunken Nhat-Tao out of the South China Sea. This from the eighty-two sailors on board HQ-10 when the battle began. Commanding Officer Nguy-Van-Tha was not among those who were rescued, having been killed when when the missle hit the bridge area.
A few days later, the Chinese returned in force to finish the occupation of the entire chain of islands of the Paracels. The Chinese government announced to the world that they had captured forty-eight prisoners, including the one American. These were the garrison forces on Pattle and neighboring Money plus the six ARVN officers that had arrived in the days just before the battle.       
    Up until today, the Government of North Vietnam has not lodged a formal protest, and the Paracels remain claimed and in the control of the PRC.
    Why did the South Vietnamese Navy challenge China with its more powerful fleet?
    That seems like a logical question. Perhaps best answered by the men who fought there.
From a Vietnamese language article published in 1998:
    Twenty four years ago, US Navy officers stationed in Vietnam thought that the South Vietnamese Navy should have quietly withdrawn from the Paracels. They never did expect that "Little South Vietnam" would pick a fight with the giant China.
    "Why would you engage a superior force with no hope of succeeding?"
    Even those that did not directly participate in the battle would answer as follows: "To defend my country, even to the death. The South Vietnamese Navy was determined to fight. The Paracel Islands were and are a part of Vietnam's heritage. The Vietnamese vowed to defend it. Our ships exchanged fire with the invaders and fought with all their strength. Many worldwide observers, who at first wondered at our actions, later looked on with admiration at our courage.
    A nation's destiny is in the hands of its own people."17-01-2006

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 54.80.219.236    Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaBattle for the Paracel Is  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9715720 hits Page generated in: 0.125 secs Webmaster