HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9651029 
Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaBattle of Hoang Sa 1974
   
Hoàng và Trường Sa thuộc VN
Tìm hiểu trận chiến Hoàng Sa
Lược thuật trận Hoàng Sa
Hoang Sa Naval Battle
The Paracel Islands Sea Battle
Bản đồ Hoàng Sa cập nhật
Dử liệu mới HQ10-Hoàng Sa
Battle for the Paracel Is
Battle of Hoang Sa 1974
TH/HQ phản đối Trung Cộng
Trung Cộng đổ bộ Hoàng Sa
Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa
Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà
Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh H. Mai
Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây
Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí
Văn Tế Tử Sĩ Hoàng Sa
S Diego: Tưởng niệm HoàngSa
Hình: Hải chiến Hoàng Sa 74
Lực lượng TC chiếm Hoàng Sa
Thư TT Thiệu gởi TT Nixon
HQ10 đi vào lịch sử
Trung Cộng lập Huyện Tam Sa
Quan điểm TC về Hoàng Sa
Times Magazine: Paracels 74
Tuyên Cáo VNCH về HS 1974
Biến cố Hòang Sa 1956
Tuyên cáo TC về trận HS 74
Hoàng Sa 74-Điện thư TĐS Mỹ
Tài liệu liên hệ trận HS 74
Tuyên cáo V/v Tàu xâm lăng
Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa
Tường Trình Ủy Khúc về HQ10
Hoàng Sa Qua Các Nhân Chứng
Bản lên tiếng về chủ quyền
Đại cương quần đảo Hoàng Sa
Chủ quyền trên các đảo
Dữ kiện về Hoàng &Trường Sa
Tranh chấp ĐảoTrường Sa
CSVN sai lầm chiến lược
Trường Sa Chiến 1988
Đài Loan chủ quyền Taiping
Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng Sa
Biến cố Trường Sa tháng2/74
Chủ quyền VN trên biển Đông
Phân tích khả năng TC&VNCH
Biên giới trên vịnh Bắc Bộ
Sắc Chỉ Minh Mạng bảo vệ HS
Tài liệu mới: Bản đồ H.Sa
Tờ châu bản thời Bảo Đại
Hai bản đồ quý hiếm
Bản đồ của Matteo Ricci
TQLC/VNCH tại Hoàng Sa 1959
VNCH chiếm đảo Nam Yết 1973
Tấm Dư đồ bị lãng quên
Một tấm Dư đồ bị lãng quên
Bản đồ Trường Sa cập nhật
Kế hoạch cưỡng chiếm HS1974
Cột mốc chủ quyền TS 1956
TT Thiệu với Hải chiến HS
Châu bản thời M.Mạng&T.Trị

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Battle of Hoang Sa 1974

From Wikipedia, the free encyclopedia.

    Battle of Hoàng Sa was a sea battlte between the Republic of Vietnam and the People's Republic of China from 17 to 19 January 1974 at the Paracel Islands. After French withdrawal from Indochina, the Republic of Vietnam controlled the islands. After the battle, the China controlled the region until now.

Before the battle
    The Paracel Islands composes of two main groups. When they were controlled by the Republic of Vietnam, the islands are named Hoàng Sa and the groups are called Nguyệt-Thềm (Crescent group) and Bắc đảo or An Vĩnh/Tuyên Đức (Amphitrite group). There existed a meteorolgical station, built by the French, which was then part of institute of meteorology of Đà Nẵng and was protected by the Army of the Republic of Vietnam. When the Vietnam War was near its end, the military strength of the Republic of Vietnam here was reduced to a small local army protecting the Nguyệt-Thềm islands group.
In 1956, the People's Republic of China started invading Woody Island which belongs to the Bắc đảo group.
In 1958, the People's Republic of China announced its claim of sovereignty over Taiwan, Hoàng Sa, Trường Sa , Macclesfield island, and Pescadores Islands. [1]
On 22 September 1958, the Nhân Dân newspaper in Vietnam showed a letter sent by the President of the Democratic Republic of Vietnam, Phạm Văn Đồng, to vice minister of foreign affairs of People's Republic of China, in which Phạm Văn Đồng recognized the claim of China on 4 September of 1958. [2]
In 1961, the Republic of Vietnam reaffirmed its claim of sovereignty over Hoàng Sa as part of Quảng Nam Province of Repbulic of Vietnam.
From 1964 to 1970, the People's Republic of China and the Republic of Vietnam had several small battles in the region of Hoàng Sa, without casualty. [3] During this period, Republic of Vietnam also established a small air field at Hoàng Sa.
In 1970, the United States and Japan signed the Okinawa Reversion Treaty which reverted sovereignty of the Diaoyu islands (also known as Sento Shosho or Senkaku Retto in Japan) to Japan, receiving the protests from Taiwan and the People's Republic of China. In the same year Elmo Zumwalt, at a news conference in Guam, annouced that Hoàng Sa and Trường Sa were not the priority in United States military strategy in the region. From the view of the Republic of Vietnam, these were exchanges between United States and China, which presented a danger for the Republic of Vietnam in protecting Hoàng Sa. [4]
In 1971, the People's Republic of China and Republic of Vietnam continued having military confrontation in the region of Hoàng Sa. [5]
In 1974 the Republic of Vietnam decided to build a larger air base on Hoàng Sa islands which could support C-7 Caribou for better protection of Nguyệt Thềm. When a group of Army of the Republic of Vietnam started preparing the construction, they discovered the presence of the Army of the People's Republic of China; the battle started right after.

Comparison of military strength

On the Republic of Vietnam side, they had 4 gunships Trần Bình Trọng (HQ-5), Lý Thường Kiệt (HQ-16), Trần Khánh Dư (HQ-4), Nhật Tảo (HQ-10), and 3 groups of armies stayed on the Hoàng Sa island.
On the People Republic of China side, they had 8 gunships No. 274, No. 271, No. 389, No. 391, No. 282, No. 281, No. 402 and No. 407 with 4 groups of armies.

The battle

On 16 January 1974, a gunship of Repbulic of Vietnam, Lý Thường Kiệt (HQ-16), when surveying the Hoàng Sa island for the construction of a new air base discovered the gunship No. 402 and No. 407 of People's Repbulic of China near Cam Tuyền island, and found that Chinese army was in the process of setting PRC flag on Quang Hòa, Duy Mộng and Vĩnh Lạc islands.
After urgently communicating with Đà Nẵng, HQ-16 used flash to demanded the Chinese ships to leave Vietnamese sea. The gunships of People Republic of China did not leave and also used flash to require Vietnamese ships to leave Chinese sea.
On 17 January, 1974, gunship Trần Khánh Dư (HQ-4) arrived in Hoàng Sa with two groups of armies to destroy Chinese flag on Cam Tuyền island. When the groups had finished destroying the flag and about to leave, two gunships No. 274 and No. 271 of People Republic of China arrived.
On 18 January, 1974, Lâm Ngươn Tánh urgently flied from Saigon to Đà Nẵng to command the battle. He ordered restoring Cam Tuyền, Quang Hòa, Duy Mộng and Vĩnh Lạc islands to Republic of Vietnam's control. Two more gun ships were sent, Trần Bình Trọng (HQ-5) and Nhật Tảo (HQ-10). At the time, HQ-10 had one engine failed, running on the only one left.
On 19 January, 1974, HQ-5 arrived with two army groups on the south of Quang Hòa island while Army of People's Republic of China arrived on the north of the islands. After a short combat, 3 Vietnameses were killed and 2 injured. The Vietnamese force was outnumbered and had to leave by HQ-5.
Right after, gun ships of the two sides started engaging around Quang Hòa island. Gunships of Republic of Vietnam fired fisrt. The firing last about 30 to 45 minutes. During the battle, Republic of Vietnam received a warning from United States: radar of the U.S. Navy had detected that a guided missile frigate and a MIG were on their way from Hainan to Hoàng Sa. Republic of Vietnam demanded an intervention of the United States, however the United States refused. All Vietnamese gunships were then ordered to withdraw. [6]

Results
From the sources of Repbulic of Vietnam, on the Chinese side, No. 274 was hit and was out of combat; No. 271 or No. 389 was sank; No. 389 and No. 391 was heavily hit. On Vietnamese side, HQ-10 was sank, HQ-16 was heavily hit, inclined 15 degree, HQ-5 and HQ-4 was slightly hit. Nearly 50 Vietnameses including Ngụy Văn Thà on HQ-10 were sank with the ship. On HQ-5, 3 killed and 16 injured. Two days after the battle, 20 January, the Netherland ship "Kopionella" saved 23 men of HQ-10 who at the time floating around the region. Nine days after, 29 January, Vietnamese fishermen found a group of 15 Vietnamese army members near Mũi Yến (Qui Nhơn), who had participated in the combat on Quang Hòa islands, and escaped on small boat. [7]
From the Chinese source, on the Chinese side, all No. 274, No. 271, No. 389 and No. 391 were hit, No. 281, No. 282, No. 402 and No. 407 were malfunction; on Vietnamese side, HQ-10 was sank. China captured 48 prisoners, including 1 American[8]. China after released the prisoners at Hong Kong through the red cross.
People's Republic of China controls the whole islands after this battle. Republic of Vietnam and later the unified Vietnam continue to claim their sovereignty over the group of islands.
 
Notes
1.   Security Implications of Conflict in the South China Sea: Exploring Potential Triggers of Conflict A Pacific Forum CSIS Special Report, của Ralph A. Cossa, Washington, D.C. Center for Strategic and International Studies, 1998, trang B-2
2.   Nhân Dân No. 1653, 22 September, 1958
3.   Dyadic Militarized Interstate Disputes Data (DyMID), version 2.0 tabulations
4.   Hải Chiến Hoàng Sa, Bão biển Đệ Nhị Hải Sư, Australia, 1989, page 101
5.   DyMID
6.   Counterpart, A South Vietnamese Naval Officer's War Kiem Do and Julie Kane, Naval Institute, Press, Annapolis, Maryland, 1998, chương 10.
7.   Thế Giới Lên Án Trung Cộng Xâm Lăng Hoàng Sa Của VNCH. Tài liệu Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Bộ Tổng tham mưu QLVNCH, Sài Gòn, 1974, trang 11.
8.   西沙海战――痛击南越海军, Xin hua, 20 January 2003, online
9. 西 沙 海 战 详 解 [图], online.

References
• Document of Republic of Vietnam [9]
Retrieved from "
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hoang_Sa_1974"17-01-2006

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 162.158.63.33    Hải QuânHoàng Sa & Trường SaTài liệu Hoàng và Trường SaBattle of Hoang Sa 1974  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9654432 hits Page generated in: 0.078125 secs Webmaster