HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9650975 
Lưu TrửPhong Trào Tự Do Dân Chủ VNTuyên bố của khối 8406
   
Tuyên ngôn Tự Do Dân Chủ VN
Tuyên bố của khối 8406
Các Kháng thư của khối 8406
Báo Tự Do Ngôn Luận ra đời
Dân miền Tây ủng hộ Dân Chủ
Quốc tế cổ võ phong trào DC
CS đàn áp báo Tự Do Dân Chủ
Khối 8406 sau 4 tháng ...
Cuộc gặp gỡ các nhà Dân chủ
Lời kêu gọi Quyền Lập Hội
Tiến Trình Dân Chủ Hóa
Báo Dân Chủ Tự Do ra đời
Đảng Thăng Tiến Việt Nam
Thư Đảng TT gởi Tòa đại sứ
Marathon Nối Vòng Tay Lớn
Thành lập Liên Minh Dân Tộc
Tuyên bố thành lập LiênMinh
Kháng thư Văn Bút Quốc Tế
Bài phát biểu Lê.T.C.Nhân
Kháng Thư 5 Đảng Thăng Tiến
Báo Asia Times nhận định
Phúc trình của R.T.Tylecote
Thích Quảng Độ ủng hộ LMDT
Nguyễn Đan Quế ủng hộ LMDT
Thư TNS Humphries gởi CS
HT Quảng Độ được giải Rafto
Ng Thanh Giang bị thẩm vấn
Lễ trao giải Rafto tại NaUy
Khối 8406 ủng hộ Liên Minh
ĐảngTT kêu gọi thành lập LM
PGHH ủng hộ Liên Minh
Lời kêu gọi DC trên báo Mỹ
Kháng thư số 8 Khối 8406
Ngày Dân Chủ cho Việt Nam
Dân biểu Úc ủng hộ Khối8406
Một Trí thức VN tố cáo CSVN
8 người VN được giải NQ
Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam
Ủy Ban NhânQuyền VN kêu gọi
Thư ngỏ của K/S Đỗ Nam Hải
Thông cáo Đảng Thăng Tiến
Lời kêu gọi của LMDCNQVN
Kháng Thư số 13 Khối 8406
Biểutình chống CS đàn áp DC
Thông báo Đảng Thăng Tiến
Tinh thần của Nguyễn Phong
Lời chứng của Cha Lý
Quốc tế phản đối VN đàn áp
PT DânChủ Thế giới báo động
Khối 8406 tròn một tuổi
Human Rights Watch kêu gọi
Kháng thư số 14 Khối 8406
Quốc tế chúc mừng Khối 8406
Kêu gọi giáo dân tẩy chayQH
CSVN bắt Trần K Thanh Thủy
CS đàn áp Lê Thị Công Nhân
Ngăn chặn Ls Lê T Công Nhân
Ls Lê T.C.Nhân bị cắt phone
Đỗ Thành Công bị CSVN bắt
6 đảng viên Đ/DCND bị bắt
Ðại hội Nhân quyền Thế Giới
Cộng Sản VN xử tù Dân Chủ
Anh Lê Trí Tuệ bị mất tích
Quốc tế lên án Cộng Sản VN
Kháng thư 15 của Khối 8406
TT Bush gặp các nhà Dân chủ
Thư Hành Pháp Mỹ gởi ĐN.Hải
Chân dung một Chế Độ man rợ
Tuyên bố Đảng Dân Chủ VN
Thư cám ơn của Khối 8406
Ngăn cản cuộc gặp đ/diện HK
Diễn tiến vụ án LTCông Nhân
Nhà Dân chủ Ng Phương Anh
Nhà Dân chủ Vũ Hùng
Trương Quốc Tuấn báo động
Nhận định khối 8406
Kháng thư số 18 khối 8406
Biểu ngữ Dân Chủ xuất hiện

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


TUYÊN BỐ của KHỐI 8406
về 10 điều kiện cơ bản để bầu cử Quốc Hội 2007

Khối 8406 tuyên bố 10 điều kiện cơ bản thiết yếu để cuộc Bầu cử Quốc hội 2007 Đa đảng Tự do Dân chủ thực sự khỏi bị toàn Dân Việt Nam đồng loạt tẩy chay

Việt Nam, ngày 20-06-2006

Điều 4 Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 đã quy định cách rất độc đoán và hoàn toàn mất dân chủ như sau : “Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy để có thể có cuộc bầu cử Quốc hội 2007 Đa đảng Tự do Dân chủ thực sự, ngay từ bây giờ sinh hoạt chính trị Việt Nam phải có 10 điều kiện cơ bản thiết yếu không thể thiếu sau đây :

1-  Quốc hội khoá 11 đương nhiệm do ĐCSVN dựng nên nầy phải công khai chính thức huỷ bỏ điều 4 rất độc đoán và hoàn toàn mất dân chủ của Hiến pháp trên đây.

2-  Nếu ĐCSVN thực tâm chấp nhận đa đảng đúng nghĩa, thì Quốc hội đương nhiệm phải thành lập ngay Hội đồng chuẩn bị Bầu cử Quốc hội đa đảng chân chính đầu tiên. Hội đồng nầy phải biên soạn và công bố Luật về Đảng phái độc lập, Luật về Ứng cử, Bầu cử tự do dân chủ thực sự, Luật về Tự do Thông tin Ngôn luận, Tự do Báo chí, Luật về phát thanh, truyền hình phi đảng phái…

3- Các Đảng phái dân chủ nầy phải có Văn phòng, Trụ sở rõ ràng ; được công khai đi lại tự do và an toàn để phát triển lực lượng ; phải có các Cơ quan thông tin ngôn luận tự do độc lập, không bị Nhà Cầm quyền đương quyền khống chế, đàn áp, tịch thu, phạt tiền,… Nghĩa là phải có Luật Tự do Báo chí, Tự do Lập hội thật rõ ràng và công bằng trước khi có cuộc tranh cử.

4- Các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo phải được thả khỏi tù, hết bị quản chế và không còn bị khống chế - hoặc bị cấm sử dụng mà không tuyên bố - điện thư, điện thoại, Internet vì những lý do mơ hồ, vu vơ . Toàn Dân không còn bị khống chế và bị đe doạ phạt tiền rất nặng về tự do thông tin bởi Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06-6-2006 của Nhà cầm quyền CSVN vì Nghị định này ngang nhiên vi phạm điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được biểu quyết năm 1966, mà Việt Nam đã xin tham gia năm 1982 : “1- Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. 2- Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình”.

5- Các Đảng phái dân chủ phải được quy định thời gian và số lần xuất hiện để phát biểu và vận động trên đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông công luận ngang bằng với ĐCSVN. Nghĩa là trước khi bầu cử đa đảng tự do dân chủ chân chính, các cơ quan truyền thông công luận phải được phi đảng phái hóa, để phục vụ tất cả mọi đảng phái công bằng vô tư như nhau.

6- Các đảng phái tham gia tranh cử phải được quyền tự do đưa ra các ứng cử viên cách bình đẳng. Các hội đoàn thuộc Mặt trận Tổ quốc VN - cơ quan vệ tinh nô bộc của ĐCSVN - như Đoàn Thanh niên CS HCM, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Ủy ban Đoàn kết của các Tôn giáo,… không được đưa người ra ứng cử để chia phiếu hoặc giành phiếu cho ĐCSVN cách trá hình xảo quyệt.

7- ĐCSVN không được lạm dụng các phương tiện sẵn có của một Nhà nước mà mình đang khuynh loát để chiếm lợi thế cho mình trong việc tranh cử, như sử dụng công quỹ, công sở, công xa, như độc chiếm các đài truyền thanh - truyền hình và cả hệ thống báo chí khổng lồ (hơn 600 tờ báo đủ loại) mà mình đã tạo lập… Nghĩa là, trước khi bầu cử đa đảng tự do dân chủ thực sự, ĐCSVN phải từ bỏ các lợi thế của một siêu quyền lực điều khiển một Nhà nước tay sai như 60 năm qua mà người Dân nào cũng đều nhận thấy, không được tiếp tục xảo trá che mắt Dân như thế nữa.

8- Hai lực lượng Công An và Quân đội chỉ làm nhiệm vụ Bảo vệ An ninh Tổ quốc và toàn Dân, không phục vụ riêng một đảng, một tổ chức nào. Các đảng viên của bất cứ đảng chính trị nào đang phục vụ trong 2 lực lượng ấy, phải đặt ích lợi Tổ quốc và Dân tộc lên trên ích lợi cục bộ của đảng mình.

9- Các Cử tri phải được tự do tiếp cận tất cả các đảng phái để tìm hiểu, lựa chọn, không mảy may chịu bất cứ một mua chuộc, hù dọa, hay áp lực nhỏ nào, đặc biệt từ phía ĐCSVN.

10- Sau cùng bên cạnh Ủy ban bầu cử phải có một Ủy ban Quốc tế giám sát bầu cử và kiểm phiếu cách công minh khoa học, theo các tiêu chuẩn dân chủ văn minh đã được Liên Hiệp Quốc thừa nhận, để chứng tỏ cuộc bầu cử Quốc hội 2007 là một cuộc cạnh tranh chính trị công bằng, lành mạnh, đáng Quốc tế thừa nhận và toàn dân thỏa lòng.
 
Khối 8406, các Đảng phái dân chủ chân chính và toàn Dân VN phải kiên trì tẩy chay bất cứ cuộc Bầu cử dân chủ giả hiệu nào dù độc đảng hay đa đảng, cho đến khi thực sự có đủ 10 điều kiện cơ bản thiết yếu nêu trên. Vì nếu thiếu một trong 10 điều kiện ấy thì chưa thể có Bầu cử dân chủ chân chính như đã từng xảy ra tại Việt Nam thời 1945-1988.

Tuyên bố tại Việt Nam, ngày 20 tháng 6 năm 2006

Đại diện lâm thời Khối 8406 gồm 1.711 thành viên quốc nội :
Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
Linh mục Nguyễn Văn Lý, Huế23-06-2006

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 162.158.63.147    Lưu TrửPhong Trào Tự Do Dân Chủ VNTuyên bố của khối 8406  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9654378 hits Page generated in: 9.765625E-02 secs Webmaster