HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 9652049 
Lưu TrửPhong Trào Tự Do Dân Chủ VNĐảngTT kêu gọi thành lập LM
   
Tuyên ngôn Tự Do Dân Chủ VN
Tuyên bố của khối 8406
Các Kháng thư của khối 8406
Báo Tự Do Ngôn Luận ra đời
Dân miền Tây ủng hộ Dân Chủ
Quốc tế cổ võ phong trào DC
CS đàn áp báo Tự Do Dân Chủ
Khối 8406 sau 4 tháng ...
Cuộc gặp gỡ các nhà Dân chủ
Lời kêu gọi Quyền Lập Hội
Tiến Trình Dân Chủ Hóa
Báo Dân Chủ Tự Do ra đời
Đảng Thăng Tiến Việt Nam
Thư Đảng TT gởi Tòa đại sứ
Marathon Nối Vòng Tay Lớn
Thành lập Liên Minh Dân Tộc
Tuyên bố thành lập LiênMinh
Kháng thư Văn Bút Quốc Tế
Bài phát biểu Lê.T.C.Nhân
Kháng Thư 5 Đảng Thăng Tiến
Báo Asia Times nhận định
Phúc trình của R.T.Tylecote
Thích Quảng Độ ủng hộ LMDT
Nguyễn Đan Quế ủng hộ LMDT
Thư TNS Humphries gởi CS
HT Quảng Độ được giải Rafto
Ng Thanh Giang bị thẩm vấn
Lễ trao giải Rafto tại NaUy
Khối 8406 ủng hộ Liên Minh
ĐảngTT kêu gọi thành lập LM
PGHH ủng hộ Liên Minh
Lời kêu gọi DC trên báo Mỹ
Kháng thư số 8 Khối 8406
Ngày Dân Chủ cho Việt Nam
Dân biểu Úc ủng hộ Khối8406
Một Trí thức VN tố cáo CSVN
8 người VN được giải NQ
Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam
Ủy Ban NhânQuyền VN kêu gọi
Thư ngỏ của K/S Đỗ Nam Hải
Thông cáo Đảng Thăng Tiến
Lời kêu gọi của LMDCNQVN
Kháng Thư số 13 Khối 8406
Biểutình chống CS đàn áp DC
Thông báo Đảng Thăng Tiến
Tinh thần của Nguyễn Phong
Lời chứng của Cha Lý
Quốc tế phản đối VN đàn áp
PT DânChủ Thế giới báo động
Khối 8406 tròn một tuổi
Human Rights Watch kêu gọi
Kháng thư số 14 Khối 8406
Quốc tế chúc mừng Khối 8406
Kêu gọi giáo dân tẩy chayQH
CSVN bắt Trần K Thanh Thủy
CS đàn áp Lê Thị Công Nhân
Ngăn chặn Ls Lê T Công Nhân
Ls Lê T.C.Nhân bị cắt phone
Đỗ Thành Công bị CSVN bắt
6 đảng viên Đ/DCND bị bắt
Ðại hội Nhân quyền Thế Giới
Cộng Sản VN xử tù Dân Chủ
Anh Lê Trí Tuệ bị mất tích
Quốc tế lên án Cộng Sản VN
Kháng thư 15 của Khối 8406
TT Bush gặp các nhà Dân chủ
Thư Hành Pháp Mỹ gởi ĐN.Hải
Chân dung một Chế Độ man rợ
Tuyên bố Đảng Dân Chủ VN
Thư cám ơn của Khối 8406
Ngăn cản cuộc gặp đ/diện HK
Diễn tiến vụ án LTCông Nhân
Nhà Dân chủ Ng Phương Anh
Nhà Dân chủ Vũ Hùng
Trương Quốc Tuấn báo động
Nhận định khối 8406
Kháng thư số 18 khối 8406
Biểu ngữ Dân Chủ xuất hiện

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


ĐẢNG THĂNG TIẾN VIỆT NAM
Viet Nam Progression Party (VNPP)
Trụ sở tạm thời : 86 Lê Ngô Cát, Huế
Tel : (84)(0) 54.824.327 - Email :
[email protected]
(0) 905.103.688    
[email protected]

LỜI KÊU GỌI THÀNH LẬP:
Liên Minh Các Đảng Dân Chủ Phi Cộng Sản
do Đảng Thăng Tiến Việt Nam đề nghị

Việt Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2006

Kính gửi : Các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội và hải ngoại,

Kính thưa Ban Lãnh Đạo các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội và hải ngoại,

Hơn 60 năm qua, biết bao nhiêu người con ưu tú của Đất nước đã bất chấp mọi bắt bớ, đàn áp, khủng bố, tù đày của bộ máy chuyên chính Cộng sản Việt Nam, để nói lên khát vọng Tự do Dân chủ thực sự cho Dân tộc. Nhiều Đảng dân chủ phi cộng sản đã âm thầm, bán công khai, hoặc cả công khai hoạt động trong và ngoài Nước cho Sự nghiệp chung ấy. Đặc biệt, trong thời gian gần đây đã có các sự kiện lớn rất đáng quan tâm :
    - Ngày 21-2-2001, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã công bố Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam gồm 8 điểm.
    - Đầu năm 2005, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, để góp phần thực hiện dân chủ hóa Đất nước, đã đưa ra một Lộ Trình 9 điểm.
    - Ngày 01-4- 2006, Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Trung ương Giáo hội PGHH Thuần Túy đã đưa ra Chương Trình Hành Động 5 bước để Dân chủ hoá Việt Nam.
    - Cùng với Tuyên ngôn 8406 ngày 8-4-2006, Khối 8406 ngày 22-8-2006 lại góp vào Sự nghiệp chung bằng Tiến Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam gồm 4 giai đoạn, với 8 bước.

Đảng Thăng Tiến Việt Nam hoàn toàn tán thành và ủng hộ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam của tất cả các Tổ chức trên, của tất cả các Chính Đảng Dân chủ chân chính phi cộng sản, của Đồng bào quốc nội, hải ngoại, và bạn bè Quốc tế.

Hưởng ứng Lời ủng hộ một Liên Minh các lực lượng đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam của Khối 8406 vừa đưa ra ngày 10 tháng 9 năm 2006, trước tình hình chính trị bức thiết hiện nay của Việt Nam, Đảng Thăng Tiến Việt Nam nhận thức rằng đã đến lúc cần mạnh dạn kêu gọi các Đảng Dân chủ phi Cộng sản Quốc nội và Hải ngoại phải nhanh chóng liên kết ngay lại thành một Liên minh như một Liên Đảng để trước mắt là trực diện đấu tranh làm lung lay sự độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, gia tăng áp lực buộc ĐCSVN chấp nhận thương lượng về một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam là thiết lập và kiện toàn một thể chế chính trị đa nguyên đa đảng trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cụ thể là chấp nhận ngay một bản Hiến pháp mới Tạm thời.

Đảng Thăng Tiến Việt Nam tin tưởng rằng, sự ra đời của Liên minh này sẽ đẩy nhanh hơn nữa Tiến trình Dân chủ hóa Đất nước và sớm đem lại thành công cho Cao trào Dân chủ ở Việt Nam.

Trong khi mỗi Chính Đảng vẫn hoạt động theo Cương lĩnh riêng của mình, Đảng Thăng Tiến Việt Nam chỉ xin đề nghị Liên minh các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội và hải ngoại này thành lập và hoạt động dựa trên ba nguyên tắc nền tảng chung không thể nhượng bộ sau đây :
    1. Triệt để sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa, bất bạo động.
    2. Đòi hỏi cho được 10 Điều kiện then chốt để có cuộc bầu cử Quốc hội công bằng, tự do, dân chủ thực sự mà Khối 8406 đã đưa ra ngày 20-6-2006. Bao lâu thiếu 1 trong 10 Điều kiện này, Tân Liên Đảng sẽ hướng dẫn quần chúng can đảm triệt để tẩy chay bất cứ cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu nào, dù độc đảng hay đa đảng bù nhìn, dù Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân các cấp, do ĐCSVN độc quyền đạo diễn như đã liên tục xảy ra suốt 60 năm qua.
    3- Không thừa nhận nền văn hóa phi nhân bản, phi đạo đức, tính thiếu khoa học và hậu quả vô cùng tác hại của chế độ, chủ nghĩa cộng sản và thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, nếu được, Đảng Thăng Tiến Việt Nam xin đề nghị Tân Liên Đảng còn được thành lập và hoạt động dựa trên ba Văn bản cốt lõi của Khối 8406 là : Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 ngày 8-4-2006 ; 10 điều kiện bầu cử Quốc hội ngày 20-6-2006, Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam ngày 22-8-2006 làm nền tảng cho các hoạt động chung của Tân Liên Minh.

Đảng Thăng Tiến Việt Nam rất mong nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội, hải ngoại và sớm Liên minh với Đảng Thăng Tiến Việt Nam cùng nhau nỗ lực thiết lập một Chính thể Dân chủ, Đa nguyên, Pháp trị,  tạo điều kiện để xây dựng Tổ quốc Việt Nam thăng tiến về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tâm linh, để Dân tộc được sống trong một Đất nước hòa bình, độc lập, tự do ; Xã hội đạo đức, văn minh ; Quốc Dân thịnh vượng, hạnh phúc thực sự.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào đoàn kết.
 
T.M. Ban Đại diện Thành lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam
 Trưởng ban Đại diện Thành lập
 Nguyễn Phong18-09-2006

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 162.158.63.45    Lưu TrửPhong Trào Tự Do Dân Chủ VNĐảngTT kêu gọi thành lập LM  

Copyright © 2003 - 2018 hqvnch.net
Website: 9655452 hits Page generated in: 0.09375 secs Webmaster