HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 11439850 
Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHLuật Biển và Vịnh Bắc Việt
   
Hình thành HQ/VNCH
Lực lượng Hải Quân VNCH
TT/HL/HQ Nha Trang
Luật Biển và Vịnh Bắc Việt
Vịnh VAN FONG (Nha Trang)
Nếp sống thủy sinh dân tộc
Lực lượng Hải Tuần
Vùng IV ZH: Những ngày cuối
Tài liệu K18/SQHQ mãn khóa
Chuyến hải hành sau cùng HQ
HQVNCH bảo vệ non sông
Thánh tổ người Nhái
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Liên Đoàn 5 Tuần Thám
Lực Lượng Đặc Nhiệm 213
Vai trò của Hải Quân VNCH
Hình ảnh các Cựu Tư Lệnh HQ
Diễn hành ngày Hải Quân1973
Các đơn vị và căn cứ HQVN
Giang Đoàn 22 Xung phong
Các loại cờ truyền tin HQ
Hình ảnh Hải quân sưu tập
Hình ảnh các loại chiến hạm
Hình ảnh các chiến đĩnh
Hình ảnh L/L Duyên Phòng
Hình ảnh Lực Lượng Yễm Trợ
Hình ảnh các tàu Chuyển Vận
Giang Đoàn Xung Phong
Lực Lượng Đặc Nhiệm 99
Mây và Khí tượng
Huy chương & cấp bậc HQVNCH
Thoáng suy tư về Đ/Đ Cang
Sự Kiện Vịnh Bắc Việt 1964
Trường Hàng Hải Việt Nam
Phỏng vấn bà Hồ Tấn Quyền
Tìm về kỷ niệm Hải quân
Câu chuyện về Hải Tuần
Trận Tuyên Nhơn - Mộc Hóa
Chuyến Convoi đến Nam Vang
Ngày cuối cùng của HQ406
HQ4 săn tàu địch xâm nhập
Chiến sĩ HQ Lê Anh Tuấn
Liên Đoàn Đặc Nhiệm Hổ Biển
Căn cứ Sea Float
HQ225 - Phúc trình tổn thất
Số phận của chiến hạm HQ406
Lực Lượng Hải Thuyền VNCH
Chiến Dịch Sóng Tình Thương
Liên Đoàn Người Nhái VNCH
Giang Đoàn 26 Xung Phong
Diễnbiến khiến Mỹ thamchiến
BTL/HQ Vào Giờ Phút Chót
Vùng IV/ZH những ngày cuối
Phù hiệu các đơn vị HQVNCH
HQ802: Những ngày cuối
Công tác cuối cùng của HQ09
Phỏng vấn cựu Đ/tá Đỗ Kiểm

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Luật Biển LHQ và Trường-hợp Vịnh Bắc-Việt

http://www.vuhuusan.com


            Hai chính-phủ Bắc-Kinh và Hà-Nội đã chính-thức công-bố cùng tôn-trọng, thi-hành Luật Biển LHQ. Việc phân-chia Hải-phận đáng lẽ cứ đúng điều-lệ LHQ mà làm, khỏi cần thương-thuyết cũng xong. Thế-giới loài người luôn-luôn hoan-nghênh tinh-thần “thượng-tôn luật-pháp” như vậy.    
          Một số bản-đồ đề-nghị phân-chia Vịnh Bắc-Việt theo tinh-thần Luật Biển LHQ đã được vẽ ra một cách vô-tư bởi những người ngoại-quốc. Chúng tôi xin đơn-cử hai bản-đồ tiêu-biểu sau đây:
(1) Bản-đồ của Viện Đại-học Texas
Trong giai-đoạn Việt-Nam và Trung-Hoa đụng-độ và tranh-chấp biên-giới, Viện Đại-học Texas đưa ra tấm bản-đồ về biên-gìới trên đất cũng như ngoài biển. Đường phân-định năm 1887 và đường trung-tuyến Median Line theo Luật Biển LHQ được biểu-thị chính-xác. 

 


Tấm bản-đồ của Viện Đại-học Texas về biên-gìới trên đất cũng như ngoài biển. Đường phân-định năm 1887 và đường trung-tuyến Meridian Line vẽ theo Luật Biển LHQ(http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_vietnam_border_88.jpg

(2) Bản-Đồ của Luật-Sư Valencia
            Luật-Sư Valencia thuộc Viện Đông Tây ở Hawaii từng công-bố nhiều bản-đồ phân-chia hải-phận Biển Đông. Vịnh Bắc-Việt được Viện này lưu-tâm ngay từ thập-niên 1970, tấm bản-đồ sau đây từng được nhiều người biết đến, làm mẫu-mực cho nhiều trường Đại-học, đặc-biệt các phân-khoa Luật khắp nơi sử-dụng làm tài-liệu mỗi khi đề cập đến Vịnh Bắc-Việt.
Sơ-lược sự hình-thành Đường Phân-định theo Bản-Đồ của Luật-Sư Valencia:
Nối tâm của những vòng tròn nội-tiếp giữa hai đường bờ biển (một số vòng tượng-trưng như trong hình trên) người ta vẽ ra được đường phân-chia hải-phận. Càng vẽ nhiều vòng tròn thì họa-viên càng có nhiều tâm-điểm (tức trung-điểm), và đường trung-tuyến phân-định hải-phận (bằng cách nối các trung-điểm) sẽ thêm phần chính-xác.


Có thực là 53% không?
Trong lịch-sử nhân-loại, chưa thấy nước nào khi bị quốc-gia láng giềng chiếm-đoạt lãnh-thổ và hải-phận mà lại hoan-hỉ như Việt-Nam. Tinh-thần tự-trọng, sĩ-khí danh-dự ở chỗ nào? Hy-vọng những nhân-vật liên-hệ đến sự kiện nhơ-nhớp này hãy suy-nghĩ lại trước khi lịch-sử ghi tên tuổi các anh. Sau này lúc con cháu xem đến những trang này, ắt sẽ phải cúi mặt xuống, xấu-hổ thay cho cha ông dòng họ mà thôi!
Như trên đã trình-bày, Luật Biển LHQ rất rõ-ràng, Bất cứ ai theo đó mà họa thì cũng vẽ ra ranh-giới trong Vịnh Bắc-Việt. Với những phương-tiện định-vị hiện-thời sai-số rất nhỏ trong vòng năm mười thước  [21], bản-đồ hay hải-đồ vô-cùng chính-xác! Trong khi chờ-đợi những bản-đồ có tính-cách chuyên-nghiệp, với phương-tiện gia-đình thô-sơ, chúng tôi xin tạm trình ra tấm bản-đồ dưới đây.  
Hải-phận Kinh-tế Việt-Nam (vùng trắng) nằm ngoài vùng lãnh-hải 12 HL (lãnh-hải được coi như lãnh-thổ) thực-sự nhỏ hơn Trung Hoa rất nhiều. Ước-lượng Trung-Hoa 55%, Việt-Nam 45% là tối-đa !!! Xin lưu-ý những khoảng cách “bất bình-đẳng”


Vùng hải-phân VN bị mất đi rất lớn, ước-lượng vào khoảng 15,000 Km2, chưa kể ưu-thế về (1) lục-địa Việt-Nam/đảo Hải Nam. (2)  đáy biển VN chạy xuôi ra khơi, (3) chiều dài bờ biển,(4) dân-cư VN duyên-hải đông-đảo vv... Cứ giả-thuyết các ưu-thế được Luật Biển LHQ cho phép diện-tích gia-tăng là 5%, VN mất nhiều quá!

Thâm-ý của Trung-Hoa
            Người Trung-Hoa đương-nhiên thấu-triệt Luật Biển. Không thể họ không biết cách vẽ trung-tuyến (tức đường chia hải-phận) theo lẽ công-bằng và đúng Luật Biển LHQ. Vậy tại sao Trung-Hoa ép Việt-Nam chấp-nhận BĐNNG như vậy? Chúng ta chỉ có thể nghĩ rằng Hà Nội bị lòng tham quyền cố vị, sợ-hải ngoại-bang…làm mất lương-tri. Còn những ai bênh-vực bản-đồ này cũng mờ mắt, ngụy-biện theo Trung-Hoa hay sao?!
    Xin mời tất cả quý-vị tìm xem những bản-đồ trong các hồ-sơ khai-thác dầu khí thì thấy rõ ngay vấn-đề. Chúng tôi trình-bày dưới đây một trong hàng trăm tấm bản-đồ loại này của dự-án “Wengchang Oilfields Project”. Nguồn lợi của tài-nguyên rõ-ràng đã thúc-đẩy Trung-Hoa lấn hải-phận Việt-Nam.


    Sự gian-dối của Trung-Cộng tồi-tệ đến độ “ăn cắp” ngay tại điểm 21, chỗ cửa Vịnh.
Điểm 21 đúng ra là trung-điểm giữa bìa đảo Cồn Cỏ 17:09:53N (17.1647), 107:20:50E (107.3471)và bìa đảo Hải-Nam (Mũi Oanh Ca) 18:30:38N (18.5106), 108:41:20E (108.6889), chính-xác phải là  17:50:15N (17.8377), 108:01:05E (108.0180)[22]. Năm ba hải-lý[23] mà sao đàn anh cũng muốn ngoạm luôn!

  
Bản-đồ này trình-bày những khu-vực Trung-Hoa đang khai-thác dầu khí. Lưu-ý hầu hết hai vùng lòng chảo Quỳnh-Hải Yinggehai Basin và Bắc-Bộ Beibu Gulf Basin đều nằm trên triền dốc của thềm lục-địa VN.
Các tiêu chí phân chia theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển,1982.
            Luật Biển LHQ và các các án-lệ đưa ra những tiêu-chí nhường ưu-tiên cho những quốc-gia duyên-hải có một số các đặc-điểm, tạm kể ra như sau:
(1) đảo (như Hải-Nam) không thể đồng-hóa với lục-địa (Việt-Nam)
(2) địa-hình đáy biển chạy dài thoai-thoải ra khơi,
(3) dân-chúng sống tại duyên-hải đông hơn,
(4) bờ biển dài hay nhiều đảo hơn,
(5) quá-trình lịch-sử... 
 
Quy-chế đảo
Như trên thực-tế, Việt-Nam đã không đòi được quy-chế xứng-đáng cho Bạch-Long-Vĩ cũng như mấy ngàn đảo trong vịnh Bắc-Việt. Tại sao sự vô-lý này không áp-dụng cho đảo Hải-Nam?
Trong án lệ Lybia/Malta (l985) Tòa án Quốc-Tế về Luật Biển cho rằng hải-đảo dù lớn cũng không thể nào bình-đẳng với đất liền lục-địa. Án-lệnh “Libya v. Malta (Continental Shelf) (1985) ICJR 13” không đồng hóa đảo Malta với lục địa Phi-châu.[24] 

Mới chi 40% bờ Đảo mà đã lấn chiếm được nhiều đến vậy sao?
Nước Trung-Hoa là một nước không những lớn nhất về diện-tích, về dân-số; mà về mặt văn-hóa lễ-nghĩa cũng đáng kể là đứng đầu. Nhân-loại có lẽ ít ai thấu-hiểu được lòng tham không đáy của chính-quyền Cộng-Sản đương-thời Beijing.
Ðối với người Việt-Nam muốn tìm-hiểu đảo Hải-Nam lấn-lướt áp-chế Việt-Nam như thế nào, chúng ta nên đọc tài-liệu ngắn ngủi[25] sau đây. Thống-kê diện-tích biển được các hãng dầu lửa ghi-nhận, thực-sự là một kiến-thức quan-trọng làm chóng mặt mọi người: “Hải-Nam là tỉnh nhỏ nhất của Trung-Hoa, nhưng sở-hữu tới 2.2000,000 km2 hải-phận đặc-quyền kinh-tế.” Chúng tôi cũng trích-đăng nguyên một đoạn nhỏ trong bài viết của Nhân-Dân Nhật-Báo Bắc-Kinh ngày 09/28/2000 như sau:
Facing the South China Sea, China's largest tropical island, Hainan Province, has been newly designated to create a comprehensive strategy to tackle its marine resources… In term of its land, Hainan is the smallest province in China, but taking into consideration its 2.2 million square kilometer of sea territory, it is the largest.[26] 
Thật là “lòng tham không đáy”!
Chỉ một hòn đảo thôi, Trung-Hoa đã chiếm hết phần lớn Biển Đông. Diện-tích biển này gấp 7 lần diện-địa Việt-Nam (339,000 km2). So sánh khác đi, hải-phận của riêng Hải-Nam gấp gần 4 lần hải-phận kinh-tế của toàn-thể nước Việt-Nam chúng ta.[27]


Theo Trung-Cộng, Vùng Hải-phận bao  quanh đảo Hải-Nam quá sức rộng lớn

Thế cũng gọi là thương-thảo sao?
Vào thương-thuyết, sau khi đã đặt trên bàn: 40 triệu dân-cư và gần một nửa duyên-hải toàn-quốc; Việt-Nam không khác chi một tay chơi non kém, dại dột "tố xả láng" và phung-phí tiền bạc trong một canh bạc khơi mào...
Phân-tích Hiệp-định, chính-quyền Hà-Nội phải nhận thấy rằng Việt-Nam chẳng thu lại được bao nhiêu quyền-lợi mà vốn liếng đã kiệt. Làm sao Việt-Nam còn đầy đủ sức-lực cho một cuộc thương-thảo nhiều lần quan-trọng hơn, về Hoàng-Sa, Trường-Sa cũng như toàn-thể chủ-quyền Biển Đông sau này.
Phía Trung-Cộng vẫn chưa chính-thức bước vào cuộc thương-thảo lớn trên Biển Đông. Thế mà họ thực-sự đã thắng một hiệp quyết-định. Trung-Cộng mới chỉ đưa ra một đoạn bờ biển ngắn Liễu-Châu và 40% Hải-Nam lên bàn mà gặt hái ngay được một khu-vực chủ-quyền lớn lao ngoài biển như vậy sao? Lý ra, ai cũng phải biết rằng duyên-hải còn lại của Trung-Cộng dài gấp ít nhất là 5, 7 lần đoạn Bắc-Luân - Mũi Oanh-Ca chứ!
Sỉ-nhục phong-thể Quốc-gia, sĩ-khí ở chỗ nào thế, các đồng chí Cộng-Sản Việt-Nam?
Quan-niệm Tài-sản chung của Nhân-loại trong Luật Biển LHQ
Dù biết rằng Trung-Cộng không thèm nói chuyện luật-lệ với đàn em Hà-Nội, nhưng toàn-thể thế-giới văn-minh tiến-bộ đều muốn đổi thay bộ mặt thiên-hạ thuộc "Đấng Con Trời" ngày xưa. Hôm nay đâu còn là thời-đại Thuộc-quốc quỳ-lạy Thiên-triều như khi xưa nữa. Ngày 10-12-1982, một Thỏa-ước của Liên-Hiệp-Quốc "United Nations Convention on the Law of Sea", viết tắt là UNCLOS, đã ra đời. Nội-dung của thỏa-ước rất lý-tưởng như cho rằng Biển cả là tài-sản chung của Nhân-Loại".
Vì là tài-sản chung nên yếu-tố dân-số sinh-sống tại duyên-hải rất quan-trọng. Nhiều yếu-tố khác cũng được Luật Biển đề-cập đến như: hình-thể đáy biển nối dài ra khơi, tổng-số đảo, diện-tích lãnh-thổ cận-duyên, chiều dài bờ biển, tỷ-lệ bờ biển/ đất liền v.v... Những con số này được dùng để tính-toán trong việc quy-định vùng hải-phận theo Luật Biển LHQ ngày nay.
Việt Nam phải làm gì
            Chắc-chắn là có nhiều việc phải-làm. Chính-quyền Hà-Nội biết chắc-chắn những điều đó, phải làm đi!
Trong tinh-thần thượng tôn luật-pháp, người Việt-Nam phải dựa vào Luật Biển LHQ “thực-sự” để  nói chuyện với Trung-Hoa. Nếu còn kém ta phải học hay nhờ người hiểu-biết Luật Biển giúp đỡ. Có nhiều luật gia và chuyên gia quốc tế sẵn lòng bênh-vực cho lẽ phải Việt-Nam. Họ vẽ ranh giới rõ-ràng lắm!
            Trên thực-tế cuộc điều giải đã coi như bất thành vì Trung-Hoa tự đặt luật-lệ, điều-kiện ép buộc Việt-Nam quá đáng. Có họp nữa cũng vậy thôi. Đã đến lúc phải đưa những vụ tranh chấp hải-phận ra Tòa Án Quốc Tế mà thôi!


 Vũ Hữu San

Phụ chú

[1] Chúng tôi dùng chữ Vịnh Bắc Việt (hay Vịnh Bắc Việt-Nam) vì vùng biển này không phải chỉ bao quanh Bắc-Bộ. Phần bờ biển lớn hơn của Vịnh này (chừng 55%) kéo dài từ Thanh-Hóa đến tận Ðảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng-Trị, Trung-phần Việt-Nam
[2] Hiệp định biên giới Việt-Trung (3)Phân định vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
[3] Nghị Quyết 36/2000/QH10 ngày 09/6/2000 về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Nông Đức Mạnh ký)
[4] Đại-Việt Sử-Ký, Bản Kỷ Toàn Thư 1: Nhà Đinh. Nhà Tiền Lê (968 - 1009)
[5] Thua thiệt phía Việt-Nam, lùi biên-giới tới Trà-Cổ, là do sự nhượng-bộ của phái-đoàn Pháp. Xem bài của Pierre-Bernard Lafont. La Frontière maritime du Vietnam.
[6] Gọi theo tên người đại diện cho chính phủ Pháp là Ernest Constants
[7] Pierre-Bernard Lafont. La Frontière maritime du Vietnam, từ trang 235 đến trang 243, trong quyển Les Frontières du Vietnam, do chính ông làm chủ-biên, nxb Harmattan, Paris 1989. Trang 236-237
[8] Nguyên vẹn câu viết của Ông Nguyễn-Ngọc-Giao như sau: Công ước Constans hoàn toàn không đề cập tới lãnh hải, thềm lục địa hay vùng đặc quyền kinh tế , vì một lí do đơn giản: lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế là những khái niệm chưa có ở cuối thế kỉ 19. Mãi tới giữa thế kỉ 20, chúng mới xuất hiện và tới năm 1982, chúng mới được quy định trong Công ước quốc tế về Luật Biển.”
[9] Dian H. Murray. Pirates of the South China Coast, 1790-1810. Stanford University Press, 1987.
[10] Trương Nhân Tuấn. Phân Ðịnh Lãnh Hải Việt Nam Và Trung Hoa Trong Vịnh Bắc Việt.
www.daiviet.org và nhiều Websites khác
[11] Câu văn đó như sau: “…sự việc nhượng-bộ (của Phái-đoàn Pháp) có tầm quan-trọng bội-phần: lấy đi một phần lãnh-thổ của Việt-Nam,  xác-định đường biên-giới trên biển, và chủ-quyền của các đảo ven bờ: "Các đảo ở về phía Ðông của đường kinh-tuyến Ðông 105 độ 43 phút Paris, có nghĩa là đường thẳng Bắc-Nam đi ngang qua đông-điểm của đào Trà-Cổ và tạo thành đường biên-giới thì chúng thuộc về Trung-Hoa... ". Từ đó không một thỏa-ước nào khác phải  ký-kết về vấn-đề biên-giới trên biển giữa Trung-Hoa và Pháp."
[12] Nguyễn Trúc Giang. Quốc Hội CSVN và Những Hiệp Ðịnh Ký Trong Bóng Tối (LÊN MẠNG MARDI 23 AVRIL 2002)
[13] Thỏa-ước "United Nations Convention on the Law of Sea", viết tắt là UNCLOS hay LOS Convention, công-bố ngày 10-12-1982 tại Montego Bay, Jamaica. Kể từ ngày 16-11-1994, Thỏa-ước (hay Công-ước) UNCLOS trở thành luật và được mang ra thi-hành.
[14] In accordance with the internationally accepted 1958 Geneva Convention on the Territorial Sea and
the Contiguous Zone, the principle of equidistant points or median lines was used to determine
the position of the maritime boundary between the two countries.
[15]
http://www.unclos.com/
[16] Tất cả các Hải-đồ từ xưa đến nay đều vẽ theo nguyên-tắc này, bờ biển, bờ đảo có hình-thể và vị-trí khi nước thủy-triều xuống thấp.
[17] Figure 1. Establishing the territorial belt by the parallel trace method. The boundary line is traced parallel to the coast at a constant distance (a=3 to 12 miles)
[18] Figure 2. Establishing the territorial belt by the arc tangent method.Arcs are traced with a fixed radius with a fixed radius from many points along the coastline, the radius being 3 to 12 miles as required. The tangent along these arcs is the boundary line of the territorial belt
[19] Figure 3. Determining the median boundary line between two countries.Every point on the line is equidistant from the coast of each country. The method by which the territorial belt is shared between the two is obvious.
[20] Figure 4. Dererming the median boundary line between two countries (mainland or island) when the coast of one lies opposite the coast of the other. The method by which the territorial belt is shared between the two is obvious when the distance between the two coasts is less than the width of the territorial belt (a=3 to 12 miles) .The median boundary line is always the same and does not depend on the width of the territorial belt.
[21] Ngay đến dụng-cụ định-vị nhỏ bé trên xe hơi cũng cho chúng ta biết khi đi sai lane để đổi lane sao cho đúng lộ-trình.
[22] Bây giờ là thế-kỷ 21, ai ai cũng có thể tìm ra các Tọa-độ này một cách chính-xác. Dễ-dàng nhất là vào ngay
http://multimap.com.
[23] Theo BĐNNG, Điểm 21 có tọa-độ  17:47.00N, 107:58.00E
[24] Xin mời xem chi-tiết các án-lệ được LHQ chính-thức công-bố, keywords: UNCLOS, Malta Case…
Trong bài viết vào tháng 1, 2002 “Khi Ký Các Hiệp Ước Nhượng Ðất Bán Nước Cho Ngoại Bang Ðảng Cộng Sản Ðã Vi Phạm Nhân Quyền và Vi Phạm Luật Quốc Tế” L.S. Nguyễn Hữu Thống  cho rằng: "Từ thập niên 1960, Tòa Án Quốc Tế đã căn cứ vào những yếu tố và tiêu chuẩn trên đây để phân ranh hải phận và thềm lục địa tại các quốc gia duyên hải. Thông thường Tòa Án không đồng hóa hải đảo (Hải Nam) với lục địa (Bắc Việt)".
[25] Đây cũng là ước-lượng chính-thức của chính-quyền Bắc-Kinh (Source: Xinhua via Newspage)
[26] Hainan Looks to South China Sea Resources (People's Daily 09/28/2000)
http://www.china.org.cn/e-15/15-3-b/15-3-b-62.htm
[27] Hà-Nội từng công-bố Việt-Nam có tới 1 triệu km2 hải-phận kinh-tế, nhưng trên thực-tế theo với những điều-kiện hiện nay, Việt-Nam có lẽ chỉ kiểm-soát đươc khoảng 600,000 km2 mặt biển mà thôi.26-03-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 35.173.48.53    Hải QuânHải Quân VNCHTài liệu Hải Quân VNCHLuật Biển và Vịnh Bắc Việt  

Copyright © 2003 - 2020 hqvnch.net
Website: 11443134 hits Page generated in: 0.1386719 secs Webmaster