HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 8435244 
Lưu TrửPhong Trào Tự Do Dân Chủ VNThông báo Đảng Thăng Tiến
   
Tuyên ngôn Tự Do Dân Chủ VN
Tuyên bố của khối 8406
Các Kháng thư của khối 8406
Báo Tự Do Ngôn Luận ra đời
Dân miền Tây ủng hộ Dân Chủ
Quốc tế cổ võ phong trào DC
CS đàn áp báo Tự Do Dân Chủ
Khối 8406 sau 4 tháng ...
Cuộc gặp gỡ các nhà Dân chủ
Lời kêu gọi Quyền Lập Hội
Tiến Trình Dân Chủ Hóa
Báo Dân Chủ Tự Do ra đời
Đảng Thăng Tiến Việt Nam
Thư Đảng TT gởi Tòa đại sứ
Marathon Nối Vòng Tay Lớn
Thành lập Liên Minh Dân Tộc
Tuyên bố thành lập LiênMinh
Kháng thư Văn Bút Quốc Tế
Bài phát biểu Lê.T.C.Nhân
Kháng Thư 5 Đảng Thăng Tiến
Báo Asia Times nhận định
Phúc trình của R.T.Tylecote
Thích Quảng Độ ủng hộ LMDT
Nguyễn Đan Quế ủng hộ LMDT
Thư TNS Humphries gởi CS
HT Quảng Độ được giải Rafto
Ng Thanh Giang bị thẩm vấn
Lễ trao giải Rafto tại NaUy
Khối 8406 ủng hộ Liên Minh
ĐảngTT kêu gọi thành lập LM
PGHH ủng hộ Liên Minh
Lời kêu gọi DC trên báo Mỹ
Kháng thư số 8 Khối 8406
Ngày Dân Chủ cho Việt Nam
Dân biểu Úc ủng hộ Khối8406
Một Trí thức VN tố cáo CSVN
8 người VN được giải NQ
Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam
Ủy Ban NhânQuyền VN kêu gọi
Thư ngỏ của K/S Đỗ Nam Hải
Thông cáo Đảng Thăng Tiến
Lời kêu gọi của LMDCNQVN
Kháng Thư số 13 Khối 8406
Biểutình chống CS đàn áp DC
Thông báo Đảng Thăng Tiến
Tinh thần của Nguyễn Phong
Lời chứng của Cha Lý
Quốc tế phản đối VN đàn áp
PT DânChủ Thế giới báo động
Khối 8406 tròn một tuổi
Human Rights Watch kêu gọi
Kháng thư số 14 Khối 8406
Quốc tế chúc mừng Khối 8406
Kêu gọi giáo dân tẩy chayQH
CSVN bắt Trần K Thanh Thủy
CS đàn áp Lê Thị Công Nhân
Ngăn chặn Ls Lê T Công Nhân
Ls Lê T.C.Nhân bị cắt phone
Đỗ Thành Công bị CSVN bắt
6 đảng viên Đ/DCND bị bắt
Ðại hội Nhân quyền Thế Giới
Cộng Sản VN xử tù Dân Chủ
Anh Lê Trí Tuệ bị mất tích
Quốc tế lên án Cộng Sản VN
Kháng thư 15 của Khối 8406
TT Bush gặp các nhà Dân chủ
Thư Hành Pháp Mỹ gởi ĐN.Hải
Chân dung một Chế Độ man rợ
Tuyên bố Đảng Dân Chủ VN
Thư cám ơn của Khối 8406
Ngăn cản cuộc gặp đ/diện HK
Diễn tiến vụ án LTCông Nhân
Nhà Dân chủ Ng Phương Anh
Nhà Dân chủ Vũ Hùng
Trương Quốc Tuấn báo động
Nhận định khối 8406
Kháng thư số 18 khối 8406
Biểu ngữ Dân Chủ xuất hiện

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Đảng Thăng Tiến Việt Nam 
Viet Nam Progression Party (VNPP) 
VĂN PHÒNG/ Office 
Địa chỉ điện thư/ E-mail ađress:  
VP. Đảng THĂNG TIẾN VN:
[email protected]     

THÔNG BÁO

Việt Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2007 
Chúng tôi, một số đảng viện trực thuộc đảng THĂNG TIẾN VIỆT NAM tại Quốc nội đã hội ý  trong tình trạng hiện nay dưới sự khủng bố của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đã đúc kết những NHẬN ĐỊNH và lấy một số QUYẾT ĐỊNH như sau: 

A. NHẬN ĐỊNH  
1. Đảng THĂNG TIẾN VIỆT NAM đã được công bố thành lập từ ngày 08 tháng 09 năm 2006 với thành phần sáng lập và đại diện như sau: 
      - Ông Nguyễn Phong,   
         Trưởng ban Đại diện Thành lâ.p. 
      - Luật sư Lê Thị Công Nhân,  
         Phát ngôn viên. 
      - Ông Nguyễn Bình Thành,  
        Kỹ thuật viên. 
      - Bà Hoàng Thị Anh Đào,  
        Thư ký, 

Ông NGUYỄN PHONG đã bị CSVN cưỡng bách ký những văn bản trái với ý chí của Ông. Luật sư LÊ THỊ CÔNG NHÂN, Ông NGUYỄN BÌNH THÀNH, Bà HOÀNG THỊ ANH ĐÀO đang bị CSVN cầm giữ với lý do ngụy tạo của CSVN. 
Vì vậy, chúng tôi vẫn coi việc Ông NGUYỄN PHONG ký là vô giá trị trong điều kiện bị cưỡng bách. Tổng thể, chúng tôi vẫn coi những vị trên đây là những lãnh đạo của Đảng THĂNG TIẾN VIỆT NAM, nhưng đang bị khủng bố và đàn áp do CSVN mà thôi. Các Vị đó vẫn tại chức đối với chúng tôi. 

2. Khi ký tên nhập đảng THĂNG TIẾN VIỆT NAM, chúng tôi đã đọc kỹ Cương Lĩnh của Đảng với Mục tiêu và Đường lối đưa đến đời sống tốt đẹp cho Dân tộc và việc phát triển Đất Nước. Chúng tôi đã ký tên nhập đảng với tất cả xác tín như vâ.y. 

B. QUYẾT ĐỊNH 
Với xác tín làm điều hữu ích cho Dân tộc và cho Đất nước và trong hoàn cảnh bị đàn áp như trên của Ban Đại Diện, chúng tôi, những đảng viên trực thuộc Đảng tại Quốc nội lấy những quyết định như sau: 
1) Chúng tôi hòan toàn tín nhiệm vào Ban Đại Diện hiện hành: 
Ông Nguyễn Phong,  
Trưởng ban Đại diện Thành lâ.p. 
Luật sư Lê Thị Công Nhân,  
Phát ngôn viên. 
Ông Nguyễn Bình Thành,  
Kỹ thuật viên. 
Bà Hoàng Thị Anh Đào,  
Thư ký, 
2) Nhưng vì  bạo quyền CSVN độc tài đàn áp cấm cản việc hành xử tốt đẹp của Ban Đại Diện nói trên, nên đảng viên phải tự động thành lập BAN XỬ LÝ THƯỜNG VỤ để tiếp nối công việc của Đảng. Ban này gồm: 
      - Ông ĐỖ VĂN HOÀNG,  
        Quốc tịch Việt Nam, cư ngụ tại Phố Dương Quảng Hàm, Phường 17,  Quận Gò Vấp, Sài gòn  
      - Ông ĐẶNG PHÚC LUÂN 
        Quốc tịch Việt Nam, cư ngụ tại Phố Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 
      - Ông NGUYỄN PHÚC LIÊN 
        Quốc tịch Việt Nam, cư ngụ Phố Prieure, thành phố Geneva, Switzerland 
3) BAN XỬ LÝ THƯỜNG VỤ này chỉ là tạm thời trong thời gian mà Ban Đại Diện đang bị đàn áp bởi CSVN, nghĩa là Ban Xử Lý Thường Vụ tự chấm dứt khi mà Ban Đại Diện có quyền tự do quyết định việc điều hành Văn Phòng Trung Ương của Đảng Thăng Tiến Việt Nam. 
4) BAN XỬ LÝ THƯỜNG VỤ không được làm tất cả những gì ngoài Cương Lĩnh của Đảng ban hành ngày 08.09.2006. Ban này chỉ được làm những công việc sau đây: 
        a. Liên lạc, thông tin giữa các đảng viên của Đảng THĂNG TIẾN VIỆT NAM 
        b. Tìm cách hỗ trợ cho những Vị trong Ban Đại Diện của Đảng hiện nay đang bị đàn áp 
        c. Lên tiếng phản đối khi Cương Lĩnh của Đảng gồm Mục tiêu và Đường lối bị vi phạm bởi CSVN hay bất cứ đảng phái Chính trị nào vi pha.m. 
        d. Bành trướng đảng viên về: 
             => Giới Giáo chức và giới Sinh viên, Học sinh 
             =>  Giới Chủ Tư doanh và giới Lao động 

Bản THÔNG BÁO này có hiệu lực kể từ ngày phổ biến, 28 tháng 03 năm 2007. 

Ký tên: 
Đảng viên ĐỖ VĂN HOÀNG 
Đảng viên ĐẶNG PHÚC LUÂN  
Đảng viên NGUYỄN PHÚC LIÊN 02-04-2007

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 108.162.221.39    Lưu TrửPhong Trào Tự Do Dân Chủ VNThông báo Đảng Thăng Tiến  

Copyright © 2003 - 2017 hqvnch.net
Website: 8438819 hits Page generated in: 0.1953125 secs Webmaster