HẢI QUÂN THÔNG BÁO TIN BUỒN

Niên Trưởng Nguyễn Hải

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
... nguyện cầu giác linh cựu Ðại Ðội Trưởng...
NGUYỄN HẢI pháp danh NHẬT ÐĂNG
... đã ra đi ngày 24-1-2014, sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc...

Thành kính chia buồn cùng bà Ðặng thị Bích Thu, các cháu và gia đình
Toàn thể SVSQ/K17/Nha Trang đồng kính phân ưu

Lưu ý : Xin click vào tên các linh vị bên dưới để biết thêm chi tiết

Đô Đốc Chung Tấn Cang
Niên Trưởng Diệp Quang Thủy
Phó Đề đốc Đặng Cao Thăng
Đệ nhứt Song Ngư Đặng Hữu Thân
Thiếu tá Hải quân Đặng Kim Lê
Đệ nhị Hải sư Đào Đức Khiết
Đệ nhị Bảo Bình Dương Văn Tân
Đệ nhứt Nhân Mã Đinh Tấn Thành
Đệ nhị Nhân Mã Hoàng Trọng Cường
Đệ nhị Song Nam Hùynh Văn Tỏ
Đệ Nhị Hải Sư Huỳnh Văn Tý
Đệ nhị Hải sư Lê Kim Kình
HQ Đại tá Lê Kim Sa
HQ Chuẩn úy Lê Văn Khiêm
Chiến hữu Hải quân Lê Văn Ngân
Đệ nhị Dương Cưu Mai Văn Trị
Đệ nhị Hải sư Nguyễn Bá Lộc
Đệ nhị Dương Cưu Nguyễn Dinh
Đệ nhị Hài Sư Nguyễn Đăng Cương
Đệ nhứt Bảo Bình Nguyễn Tấn Đơn
Đệ Nhị Hải Sư Nguyễn Tiếp
Đệ nhứt Bảo Bình Nguyễn Văn Lộc
HQ Đại tá Nguyện Văn Thông
Đệ nhị Hải Sư Phạm Bá Khóat
HQ Trung tá CK Phạm Văn Đồng
Đệ Nhị Hải Sư Phan Mạnh Tường
Đệ nhị Hải Sư Tạ Nhựt Thăng
Hải Quân Trung tá Trần Bá Phước
Đệ nhị Hải sư Trần Ngọc Điển
Đệ nhị Hải sư Trần Văn Sáu
Hải quân Đại tá Võ Sum24-04-2004