GIANG SAN TỔ QUỐC NỐI LIỀN
                                                                        Nhạc: W.Nguyễn Nam Quan & Tuấn Nguyễn
                    Hòa âm: Lê Như
                                             Họp ca: Ban họp caĐặc Trưng