KHÓC CHO NGƯỜI DÂN OAN
                                             
                                                             Nhạc và Lời: Lê Huy Phomg
Khóc Cho Người Dân Oan
Music& Lyrics: Le Huy Phong

Verse 1:

Một chính quyền lừa bịp nhân dân

Một chính quyền phản dân hại nước

Ðồng bao tôi đau khổ qúa nhiều

Cả cuộc đời đi tìm công lý

Verse 2:

Một chính quyền cướp của nhân dân

Một chính quyền dã man đàn áp

Ðồng bào tôi thống khổ tủi nhục

Và đi đòi nhân quyền tự do

Chorus:

Tôi khóc, cho bao người dân oan

Cả cuộc đời đi tìm công lý

Lũ tham ô cướp nhà cướp đất

Xem người dân như cỏ như rác

Tôi khóc, cho bao người dân oan

Cả cuộc đời đi khắp nơi khiếu kiện

Họ là nạn nhân của chế độ dã man

Tôi khóc cho bao người dân oan


Họ đang gào to

Thủ Tướng ơi! Cứu dân oan!

Quốc Hội ơi! Cứu dân oan!

Chính Phủ ơi! Cứu dân oan!

Nhưng nào có, có ai nghe (back to Chorus)

Out:

Em ơi anh khóc, cho bao người dân oan

Mẹ ơi con khóc, cho bao người dân oan

Tôi khóc cho quê hương, khóc cho người dân oan

Tôi khóc cho bao người dân oan